LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Studiekonsulent - Fakultet for helsevitenskap

Søknadsfrist: 15.08.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Fakultet for helsevitenskap / Enhet for legeutdanning

Om stillingene

Ved Enhet for legeutdanning (ELU) er det ledig en 100 % stilling som studiekonsulent.

Enhet for legeutdanning er en seksjon i administrasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet. Seksjonen leder og driver profesjonsstudiet i medisin i samarbeid med de tre medisinske instituttene Institutt for klinisk medisin (IKM), Institutt for medisinsk biologi (IMB) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM).

Enhet for legeutdanning ledes faglig av studieleder og administrativt av seksjonsleder, og har til sammen 10 ansatte fordelt på studiestedene Bodø (Bodøpakken), Hammerfest (Finnmarksmodellen) og Tromsø.Stillingen som studiekonsulent er tilknyttet Finnmarksmodellen, og arbeidssted er UiT i Hammerfest.Finnmarksmodellen er et regionalisert studietilbud der 12 studenter tar de to siste årenes av medisinstudiet i Finnmark. Hammerfest er hovedbase i tillegg til undervisningsmoduler i Alta og Karasjok.

I 2024 skal Nye Hammerfest sykehus være ferdig. Det nye sykehuset blir unikt når det kommer til samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune og UiT Norges arktiske universitet og blir en ny og spennende undervisningsarena og arbeidsplass.

Arbeidssted er UiT i Hammerfest.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning og oppfølging av enkeltstudenter og være førstelinjekontakt for studenter i Finnmarksmodellen.
 • Planlegge semester- og timeplaner i samarbeid med faglige ansatte.
 • Koordinere undervisning på Finnmarksmodellens undervisningssteder (Alta, Hammerfest og Karasjok).
 • Organisere tverrfaglig undervisning sammen med samarbeidsaktører.
 • Planlegge og gjennomføre eksamen og eksamensprosessen i samarbeid med eksamensansvarlige.
 • Administrativ støtte for stedlig studieleder i Finnmark.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidet innebærer tett samarbeid med de ansatte i Enhet for legeutdanning i Bodø og Tromsø, og faglige ansatte i Finnmarksmodellen og de kliniske fagmiljøene ved Finnmarkssykehuset i Alta, Hammerfest og Karasjok.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Seksjonsleder Stine Skogdal:

eller stedlig studieleder Ingrid Petrikke Olsen:

Kvalifikasjoner

KVALIFIKASJONSKRAV:

 • Relevant utdanning på minimum bachelorgradsnivå. Manglende formell kompetanse kan kompenseres med lang og relevant praksis.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk.
 • God administrativ IT-kompetanse.

DET ER EN FORDEL OM DU HAR:

 • arbeidserfaring fra universitets/ høgskolesektoren, fortrinnsvis fra studieadministrativt arbeid.
 • erfaring med digitale administrative verktøy.
 • erfaring med koordinering og tilrettelegging av aktiviteter.

VI ØNSKER EN PERSON SOM:

 • har gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å bygge relasjoner.
 • har evne til å jobbe i hovedsak selvstendig, men også i ulike team.
 • er strukturert, effektiv og resultatorientert
 • Er positiv og samarbeidsvillig
 • Har evne til å holde oversikt over store mengder informasjon og samtidig ivareta detaljene.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som studiekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS