LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent lederstøtte (vikariat) - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Søknadsfrist: 19.04.2021

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig et vikariat, 100%, i perioden 01.05.2021 – 31.01.2022 i stilling som førstekonsulent med arbeidsoppgaver innenfor praktisk lederstøtte. Stillingen er plassert i fakultetets administrasjon, Seksjon for organisasjon og økonomi.

Arbeidssted er Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er primært lederstøtte knyttet til tilrettelegging for ledergruppa ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP). Dette innebærer å løse oppgaver innenfor personalforvaltning som ikke håndteres av universitetets fellestjenester. Stillingen vil også bidra med blant annet konferansestøtte, saksbehandling, håndtering av timelønnede og kortvarige engasjementer, samt andre løpende oppgaver. Dette innebærer blant annet å være sekretær for intervjukomiteer og generell tilrettelegging i tilsettingsprosesser.

Stillingen vil jobbe tett med instituttledelsen, men vil også inngå i et team i fakultetets seksjon for organisasjon og økonomi som har overordnet oppgaveområde innenfor personal, HMS og organisasjonsarbeid. Innholdet i stillingen vil over tid kunne endres som følge av endrende behov.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

  • Assisterende fakultetsdirektør Julia Holte Sempler, Telefon: 776646817, E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som er løsningsorientert, har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert, og samtidig ha evne til samarbeid. Av hensyn til utviklings- og koordineringsfunksjonen som ligger i stillingen stilles det krav til at du er initiativrik og oppsøkende. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Det kreves utdanning på bachelornivå innen relevante fagområder, gjerne innen økonomi, administrasjon og ledelse. Videre vil det bli lagt vekt på saksbehandlererfaring, relevant praksis og administrativ erfaring. Det er også en fordel at den som ansettes har erfaring med ulike administrative dataverktøy.

Vi tilbyr

  • et godt arbeidsmiljø
  • fleksibel arbeidstid
  • trening i arbeidstida
  • gode pensjons- og velferdsordninger

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408.. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Om fakultetet

HSL-fakultetet har 7 institutter og 4 sentre. Disse er lokalisert til Tromsø, Alta, Harstad og Kirkenes. Ved fakultetet er det om lag 630 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) er fakultetets største institutt dekker hele bredden innenfor lærerutdanning og pedagogikk.

Administrasjonen ved HSL er organisert i to seksjoner; Seksjon for organisasjon og økonomi og Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Seksjon for organisasjon og økonomi har 17 årsverk, og assisterende fakultetsdirektør er seksjonens leder og nærmeste overordnede. Den som tilsettes vil i hovedsak jobbe opp mot ledelsen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), men vil inngå som en del av fakultetets administrasjon og gjøre oppgaver på fakultetsnivå etter behov.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS