Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Rådgiver / førstekonsulent ved etter- og videreutdanningsenheten (EVU)

Søknadsfrist: 05.08.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en til to faste 100 % stillinger som rådgiver/førstekonsulent. Stillingen/stillingene er knyttet til etter- og videreutdanningsenheten Handelshøyskolen Executive. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men tilstedeværelse ved Campus Grimstad må påregnes.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Handelshøyskolen, som er AACSB akkreditert, har ca. 2000 studenter og ca. 100 vitenskapelige ansatte og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, reiselivsledelse, rettsvitenskap og innovasjon, på bachelor-, master- og PhD-nivå, og med god søkning til studiene. Det tilbys også en rekke emner innen etter, - og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Executive Master of Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.

Handlingsplanen for etter- og videreutdanning ved UiA er basert på nasjonale føringer og fremtidens behov for livslang læring. Kravet til omstilling i arbeidslivet øker, og etter- og videreutdanningstilbudene skal bidra til å oppfylle visjonen om «Samskaping av kunnskap» i regionen og videreutvikling av arbeidslivet i årene fremover.

Stillingen/stillingene som rådgiver/førstekonsulent innebærer blant annet administrativt ansvar for, samt praktisk gjennomføring og utvikling av, alle Handelshøyskolens etter- og videreutdanningstilbud i tett samarbeid med de øvrige resursene tilknyttet enheten og Handelshøyskolen ellers.

Arbeidsoppgaver

 • oppstart og gjennomføring av samlinger
 • oppgaver knyttet til gjernnomføring av eksamen og sensur
 • studieveiledning og kommunikasjon med studenter
 • kommunikasjon med forelesere og samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • kvalitetsarbeid (oppfølging av forskrifter, gjennomføring av evalueringer mv)

Nødvendige kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå (for stillingen som rådgiver)
 • utdanning på bachelornivå (for stillingen som førstekonsulent)
 • god digital kompetanse
 • gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • dokumenterbar og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • god kjennskap til universitets- og høyskoleutdanning
 • god kjennskap til regionalt næringsliv
 • god kjennskap til offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

Personlig egenskaper og egnethet for stillingen/stillingene vil bli vektlagt.

Vi ønsker personer med følgende egenskaper:

 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • stor arbeidskapasitet
 • gode samarbeidsevner
 • serviceinnstilling
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90 500, kode 1434 rådgiver kr. 472 000 – 513 600 brutto pr. år og lønnsplan 90.103, kode 1408 førstekonsulent kr. 428 200 - 464 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes”. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kanidater vil bli kalt inn til intervju. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 5. august 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • personalrådgiver Anna Færavaag, tlf. 38 14 24 14, mobil 97 494 99, e-post [email protected]

Søk stillingen