Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Studiekonsulent / rådgiver (Institutt for helse- og omsorgsfag)

Søknadsfrist: 04.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ønsker du å jobbe med studierelaterte oppgaver i en av Narviks største organisasjoner? Er du serviceinnstilt, systematisk, har stor arbeidskapasitet og et ønske om å bidra?

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak.


Institutt for helse- og omsorgsfag

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) har nærmere 250 medarbeidere og 1670 studenter. Vi er spredt fra Kirkenes i nord til Narvik i sør. Hovedstudiested er Tromsø. Utover det har vi ansatte og studenter Hammerfest, Narvik, Kirkenes og Harstad. Vi har flere helsefaglige utdanninger på grunn- og videreutdanningsnivå samt master- og ph.d.-studier i helsefag. IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings- og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. UiTs verdier troverdighet, akademisk frihet, nærhet og åpenhet, kreativitet, engasjement og respekt skal prege alt arbeid ved IHO. Som studieadministrativ medarbeider er man i høy grad med på å påvirke dette og kan bidra til at instituttet når sine mål. Instituttadministrasjonen arbeider primært med studieadministrasjon, men har også stabsansatte som gir lederstøtte innen økonomi- og personaladministrasjon. Totalt er vi 17 medarbeidere.

Kjenner du deg igjen? Da kan dette være jobben for deg! Vi søker deg som ønsker å jobbe innen studieadministrasjon ved UiT Norges arktiske universitet!

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag er det ledig en fast stilling. Stillingsprosenten er på 70-100%, og det vil bli avklart innen intervju hvor stor stillingen blir. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Arbeidssted for stillingen er Narvik. Reiser til andre studiesteder ved instituttet må påregnes.

Kontorsjef er nærmeste overordnede for denne stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Betjene studenthenvendelser
 • Registrering av timeplaner og rombooking
 • Sensoroppnevning og godkjenningssaker
 • Saksbehandling av søknader og studiesaker, samt saksframlegg til råd og utvalg
 • Oppfølging av studiekvalitetsarbeid og undervisningsevalueringer
 • Lokalt opptaksarbeid
 • Arbeid med studieplaner/fagplaner i tett samarbeid med vitenskapelige ansatte
 • Ansvar for å inne ha kunnskap om UiTs reglement, retningslinjer, rutiner og instrukser knyttet til studieadministrativt arbeid.
 • Andre administrative oppgaver innenfor instituttets generelle aktivitet

Studieadministrative oppgaver på tvers av studiested og utdanninger

De ansatte i instituttadministrasjonen må påregne å arbeide med studieadministrative oppgaver på tvers av studiesteder og utdanninger. Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes i takt med videreutvikling av instituttet og avklaring av arbeidsdeling mellom fakultetsnivået og fellestjenestene ved UiT.

Krav for ansettelse

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå innen relevante fagområder
 • Erfaring fra saksbehandling/administrasjon
 • Svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God IT-forståelse

Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang og relevant praksis som saksbehandler kombinert med kurs, etter- og videreutdanning. Søkere med mastergrad vil bli foretrukket.

Fordel for ansettelse

 • Kjennskap til FS (felles studentsystem), Fronter, og ePhorte (elektronisk saksbehandling) eller lignende system
 • Kjennskap til universitetssektoren
 • Kunnskaper i engelsk språk

Personlige egenskaper vi søker

 • Gode samarbeidsevner, ser viktigheten av god kommunikasjon både skriftlig og muntlig
 • Løsningsorientert fokus
 • Strukturert og tydelig
 • Tar tak i oppgaver uoppfordret og tar ansvar innenfor studieadministrativt fagområde
 • «Service minded» med god gjennomføringsevne, samt kapasitet til å håndtere flere parallelle arbeidsoppgaver
 • Evner å avdekke potensiale for forbedringer og gjennomføre dem
 • Positiv, engasjert og ser viktigheten av å bidra til godt arbeidsmiljø
 • Kan formidle i store eller små forsamlinger

Motivasjon, interesse og personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med stort fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger, eks trening i arbeidstiden

Lønn etter statens regulativ kode 1408 som førstekonsulent. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan stillingskode 1434 rådgiver vurderes.

Slik søker du på stillingen

Er du fremdeles interessert, og vil vite mer?

Søknad sendes elektronisk på denne siden. Legg ved vitnemål og attester som er relevant for stillingen.

Ta kontakt med:

 • Kontorsjef Vibeke Guddingsmo, mobil 900 19265 eller epost [email protected] (om det er noe mer du lurer på vedrørende stillingen)

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører eller lignende.

Generell informasjon

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid og lignende kan rettes til kontaktpersonen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25,2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen