Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver / språkkonsulent ved Senter for samiske studier

Søknadsfrist: 18.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Senter for samiske studier utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Per i dag har senteret 9 ansatte i vitenskapelige stillinger. Administrasjonen ved senteret omfattet i 2018 4,5 årsverk, inkludert en prosjektstilling og åremålsstillingen som leder ved senteret.

Senter for samiske studier skal gjennom sin senterfunksjon styrke flerfaglig forskning på samiske- og urfolksforhold ved hele universitetet. Senteret skal bidra til økt aktivitet innen samisk- og urfolksrelatert forskning, samt bidra til formidling av denne forskningen ved UiT. Videre skal senteret styrke profilering av og rekruttering til studier som omhandler samisk språk, kultur og urfolk. Senterets virksomhet skal bidra til styrking av samisk språk i faglige sammenhenger og til utvikling av samarbeidet med samiske utdannings- og forskningsinstitusjoner, og dessuten bistå institusjons- og fakultetsledelse i samiske og urfolksrelaterte spørsmål.Ved senteret er det ledig et vikariat for inntill ett år som følge av at en våre ansatte skal ha permisjon. Arbeidsstedet vil være Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til Senter for samiske studier, men utfører oppgaver for ulike enheter ved UiT.

Oppgaver som ligger til stillingen er følgende:

 • Oversettelse og kvalitetssikring av tekster på nordsamisk og norsk
 • Ivareta oppgaver som redaksjonssekretær for tidsskriftet Sámi dieđalaš áigečála som utgis av UiT og Samisk høgskole
 • Veiledning, utviklings- og prosjektarbeid for å styrke bruk og synliggjøring av samisk språk ved UiT
 • Utvikling, publisering og vedlikehold av innhold (tekst og bilde) i flere kanaler på nett, inkl. sosiale medier
 • Planlegge og gjennomføre ulike arrangement, konferanser og seminarer i regi av Senter for samiske studier
 • Enkel saksbehandling. Andre administrative oppgaver etter senterets behov.

Kvalifikasjoner

Det kreves høyere utdanning på minimum bachelornivå, med samisk i porteføljen. Det er en forutsetning at søker behersker nordsamisk, norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Erfaring fra tilsvarende eller lignende arbeidsoppgaver vil bli vektlagt. Det anses som en fordel med gode IT-kunnskaper.Personlig egnhethet for stillingen vil bli vektlagt. Vi søker etter en person som har evne til arbeide både selvstendig og i team, har god evne til relasjonsbygging og kommunikasjon på ulike nivå, og som er ryddig, strukturert og nøyaktig.

Vi tilbyr

 • Godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Ved eventuelle spørsmål om stillingen kan kontorsjef Hildegunn Bruland kontaktes på tlf. 77 64 55 35 eller e-post [email protected], eller fungerende faglig leder Torjer Olsen på tlf. 77 64 69 12 eller e-post [email protected]

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden. Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen