Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent / rådgiver innen studieadministrasjon og kvalitet i høyere utdanning

Søknadsfrist: 01.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Ved Institutt for Informatikk (IFI), Fakultet for naturvitenskap og teknologi er det ledig midlertidig 100 % stilling som inngår i fakultetets strategiske satsing på utdanningskvalitet i høyere utdanning. Oppgavene er fordelt med 50% studieadministrativt arbeid ved IFI og det resterende som administrativ støtte til utdanningskvalitetsprosjektet KvaNT (Kvalitet i Utdanning NT-fak 2019-2020). Du vil samarbeide med den administrative enheten ved fakultetet og de andre instituttene som helhet.

Stillingen er for to år og finansieres frem til 31.06.2021, med mulighet for forlengelse i ett år.

Institutt for informatikk tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. I tillegg til disiplinorientert utdanningene i informatikk, samarbeider instituttet med Institutt for fysikk og teknologi og Det helsevitenskapelige fakultet om et 5-årig sivilingeniørstudium i helseteknologi. I tillegg starter et integrert masterstudium i datasikkerhet høsten 2020. Instituttet er opptatt av undervisningskvalitet og formidling av grunnleggende informatikk til andre fag. Instituttet har omlag 300 programstudenter.

Stillingens arbeidsområder

 • Utadrettet virksomhet, studierekruttering og -veiledning, instituttets nettsider og sosiale kanaler, kontakt med bedrifter.
 • Systematisk analyse av frafall, trivsel og gjennomstrømming på fakultetets og instituttets studieprogram
 • Bidra i utforming av tiltak, erfaringsdeling og formidling både internt og eksternt av resultater angående frafall, gjennomstrømming og studentenes trivsel
 • Koordinering og administrasjon av mentorordninger, mottak av studenter, studentoppfølging bedre tilrettelegging for studentenes første studieår (First Year Experience), kontakt med studiekull og tillitsvalgte, emne- og programevaluering
 • Saksbehandling studie- og utdanningssaker (innpassing/godkjenning)
 • Andre administrative oppgaver må påregnes knyttet til blant annet støtte for drift av instituttet og prosjektet

Fakultetet har sterkt fokus på studenters trivsel og gjennomstrømming. Ved behov kan oppgavene endres over tid.

KvaNT og mentorordning

Stillingen er en del av satsing på utdanningskvalitet med professor Hilja Lisa Huru som prosjektleder for KvaNT. Rådgiveren vil hovedsakelig bidra i punkt 1) av prosjektets fokusområder:

 • analyse og tiltak for gjennomstrømning på realfaglige studieprogram i høyere utdanning
 • utvikling og innføring av nye studentaktive undervisningsformer i realfaglige emner ved fakultetet
 • bruk av programmering og IKT i høyere utdanning innen realfag og teknologiske fag
 • utdanningsfaglige problemstillinger knyttet til lektorutdanning i realfag trinn 8-13

Det skal igangsettes en mentorordning ved Institutt for informatikk høsten 2019 og deler av stillingen vil være tilknyttet denne satsingen i tillegg til annen studierådgiving og rekruttering ved Institutt for informatikk.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Kvalifikasjonskrav

Det kreves bachelorgrad, og det er en fordel med mastergrad i teknologiske eller naturvitenskapelige fag der analyse og statistikk inngår i kompetansen. Erfaring med studieadministrasjon, studentrådgivning og informasjonsarbeid, kjennskap til studieadministrative system som FS, rapporteringsverktøy, Tableau og profesjonell bruk av sosiale media er ønskelig. Det kreves gode IKT-kunnskaper.

Det stilles krav til personlig egnethet og god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk. Gode analytiske- og samarbeidsevner vektlegges. Vedkommende må også like å jobbe med mange oppgaver samtidig og må trives med å veilede studenter.

Vi tilbyr

 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Lønn etter statens regulativ som førstekonsulent kode 1408 eller rådgiver kode 1434, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden må inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester
 • Referanser

Søknaden sendes elektronisk via skjema på denne siden. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generelt

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen