Stilling:

Førstekonsulent / rådgiver - forskningadministrasjon, 2 vikariater (Drivkraft i nord)

Søknadsfrist 28.02.2019

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Vil du jobbe for utdanning i nord? Da søker vi deg som medarbeider

Seksjon for utdanning, forskning og formidling har et ledig treårig vikariat med ønske om snarlig tiltredelse og mulighet for fast tilsetting. Vi har også et ti måneders svangerskapsvikariat med oppstart i mai. Begge stillingene er i stillingskode førstekonsulent/rådgiver avhengig av kvalifikasjoner.

Stillingene inngår i et team på til sammen fem personer med ansvar for administrativ drift av forskerlinjene og ph.d.-programmet ved fakultetet. Begge stillingene vil hovedsakelig ha ansvar for arbeidsoppgaver innenfor forvaltning av ph.d.-programmet.

Sentrale oppgaver tilknyttet forvaltning av ph.d.-programmet er:

 • Opptak av studenter til programmet
 • Saksbehandling og administrativ støtte i forbindelse med innlevering av avhandling
 • Overordnet administrativ drift av programmets emner
 • Gjennomføring av midtveisevaluering
 • Gjennomføring av framdriftsrapportering
 • Studieprogramarbeid med godkjenning av studiepoeng, evaluering av programmet, studentveiledning m.m.
 • Strategisk arbeid og utvikling av ph.d.-programmet
 • Arbeid med seksjonens nettsider

Stillingsinnehaverne må være forberedt på å ivareta andre oppgaver ved behov.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en seksjon med godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom oppfølgning av dyktige ledere og medarbeidere, samt deltakelse på interne og eksterne kurs
 • Stor organisasjon med mange spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og lønnet overtid
 • Gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden

Krav for ansettelse:

 • Høyere utdannelse. Minimum bachelorgrad, fortrinnsvis mastergrad
 • Meget god fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper vi søker:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode analytiske evner
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Strukturert
 • Utviklingsorientert
 • Lærevillig

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Slik søker du

 • Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:
 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønn etter statens regulativ (kode 1408 førstekonsulent/kode 1434 rådgiver avhengig av kvalifikasjoner.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn

Arbeidsområde og organisering kan endres, og andre oppgaver innenfor avdelingens arbeidsfelt kan etter behov legges til stillingen.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen