Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Seniorkonsulent / rådgiver - eksamen

Søknadsfrist: 03.05.2019

Vi har ledig to prosjektstillinger i tre år

Om stillingen

I seksjon for eksamen er det ledig to prosjektstilinger for en periode på tre år. Stillingene er ledige fra 01.08.2019.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Stillingene er knyttet til seksjon for eksamen og nærmeste overordnede er seksjonssjef Karen Margrethe Kobro Drangevåg. Store deler av arbeidsoppgavene er knyttet til campusene Porsgrunn og Vestfold, men hovedarbeidssted avtales med seksjonssjef. Reisevirksomhet mellom studiestedene må påregnes.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Stillingene vil i hovedsak knyttes til implementering, digitalisering og oppgaveeffektivisering av en rekke eksamensrelaterte oppgaver, som f.eks. eksamensplanlegging, saksbehandling, mistanke om fusk mm.

Utviklingsoppgaver knyttet til rutiner og digitale prosesser i det studieadministrative eksamensarbeidet vil også inngå som en vesentlig del av stillingen.

Digital interesse og kompetanse er en forutsetning i begge stillinger. Arbeidet vil innebære utstrakt kontakt, kommunikasjon og samarbeid med eksamenskonsulenter, studieveiledere, fagpersoner og andre relevante samarbeidspartnere, så god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og god samarbeidskompetanse er svært viktig.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole, på masternivå eller tilsvarende
 • høy digital realkompetanse
 • god kjennskap til digitale eksamensverktøy og andre studieadministrative systemer
 • evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
 • relevant realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • god skriftlig og muntlig fremstilling på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • god kjennskap til eksamensadministrasjon i UH sektoren, herunder planlegging og gjennomføring av eksamen
 • god kjennskap til forskrifter, rutiner og retningslinjer innenfor eksamen og studieadministrativt arbeid
 • kunne bruke WISEflow og / eller andre aktuelle eksamensverktøy i det daglige arbeidet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • personlig egnethet og relevant erfaring fra høgskole eller universitet

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Seniorkonsulent lønnes i henhold til USNs lønnspolitikk i stillingskode 1363: NOK 456 900 – 555 100. Rådgiver lønnes i henhold til USNs lønnspolitikk i stillingskode 1434: NOK 480 600 – 597 400.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Karen Margrethe Kobro Drangevåg. Tlf: 3100 8546 - 918 88 438

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalkonsulent Simen Strømmen, [email protected] .

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen