Stilling:

Tegnspråkkonsulent / rådgiver fagområde hørsel

Frist: 15.11.2018

Statped midt er en av fire regioner i Statped med regionsenter i Trondheim. Statped midt yter tjenester til kommuner og fylkeskommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag innenfor fagområdene hørselsvansker, synsvansker, sammensatte lærevansker, språk- og talevansker, og brukere med ervervet hjerneskade.

Fagavdeling hørsel gir råd, veiledning og kurs til barn, unge og voksne etter henvisning fra kommuner/fylkeskommuner.

Avdelingen har ledig 1 stilling (100%) som tegnspråkkonsulent/rådgiver på fagområdet hørsel med tilsetting snarest. Stillingen er fast og i hovedsak knyttet til tegnspråktilbudet (kurs) til søsken, men den som ansettes må i perioder påregne å bidra også i annet arbeid i avdelingen.

Som ansatt i Statped tar du del i erfaringssystematisering og kunnskapsutvikling på spesialpedagogiske fagområder. Søkere må ha interesse for å delta i videreutvikling av nye arbeidsmåter, samt det å utvikle hørselsfaglig og tegnspråklig spisskompetanse knyttet til tilrettelegging og kursvirksomhet for barn, unge og voksne med nedsett hørsel, også i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser.

Ønsker du å være med og utvikle organisasjonen vår, jobbe med interessante faglige utfordringer og motiverte kollegaer, så er du personen vi leter etter.

Arbeidsoppgaver

 • Tegnspråkundervisning til ulike målgrupper, med hovedvekt på tegnspråkundervisning til søsken (0-16 år) av døve og tunghørte barn og unge som har tilbud om deltidsopphold i Statped og hvor foreldrene følger tegnspråkopplæringen Se mitt språk -og/eller God start.
 • Planlegging og utvikling av tegnspråkkurs, både etter fastsatte planer og til spesialtilpassede kurs
 • Koordinering og saksbehandling av tjenester knyttet til tegnspråk og kurs
 • Stillingen innebærer stor grad av selvstendig arbeid i tillegg til teamarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til videre utvikling av innhold i tegnspråkopplæringen
 • Produksjon av tegnspråkmateriell
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

Krav til utdanning

 • Utdanning som barnehagelærer eller annen relevant utdanning, minimum på bachelornivå
 • Tegnspråk, minimum 60 studiepoeng (relevant realkompetanse i tegnspråk kan kompensere for dette utdanningskravet).
 • Den som tilsettes må ha høy kommunikativ og faglig kompetanse i tegnspråk

I tillegg ønsker vi at du har noe av følgende:

 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Innsikt i offentlig forvaltning og god rolleforståelse
 • Personlige egenskaper vi ser etter
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og å ta initiativ
 • Fleksibilitet
 • Analytisk og utviklingsorientert
 • God relasjonsbygger
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i st. kode 1434 rådgiver ltr. 45 - 64 (409 100 - 565 500) etter vurdering av utdanning og ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • IA-bedrift
 • Utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter

Arbeidsstyrken i staten skal gjenspeile mangfoldet i befolkninga i størst mulig grad. Statped sitt mål i personalpolitikken er en balansert sammensetning av alder og kjønn, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Søkere må være oppmerksom på at opplysninger om at de har søkt kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Statped tilbyr muligheter for kursdeltagelse og faglig utvikling. Den som tilsettes må legge fram politiattest og for øvrig rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn. Det er pliktig innskudd i Statens pensjonskasse og seks måneders prøvetid. Kvalifiserte søkere med fremmedkulturell bakgrunn oppfordres til å søke. Aktuelle søkere vil bli innkalt til personlig samtale.

Den som tilsettes må legge frem politiattest og for øvrig rette seg etter de til enhver gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Søk på stillingen