LEDIG STILLING VED STATISTISK SENTRALBYRÅ

Førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver (4330789184)

Søknadsfrist: 01.02.2021

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Vil du være med å utvikle bolig- og byggstatistikk?

Statistikk om byggeaktivitet og boligmarkedet er viktig i norsk økonomi og dataene er mye etterspurt. Vi ser etter en ny medarbeider til spennende oppgaver innen dette statistikkområdet. Medarbeideren skal arbeide med produksjon og utvikling av flere av statistikkene, og formidling av resultater og analyser står sentralt. Den aktuelle kandidaten har gjerne interesse for datavitenskap, programmering og analyse av data.

Stillingen er knyttet til Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk, som har 30 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og produksjon av statistikk
 • Analyse og formidling av resultater
 • Kontakt med registereiere, spesielt Kartverket, og brukere av statistikk
 • Videreutvikling av statistikkområdet både når det gjelder datakilder og nye arbeidsmetoder
 • Noe internasjonal representasjon kan bli aktuelt
 • Andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder kan bli lagt til stillingen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, f.eks. innen samfunnsvitenskap, geografi, økonomi, datavitenskap eller annet
 • Ønskelig med gode IT-kunnskaper. Interesse for programmering er en fordel, gjerne erfaring fra SAS, R, Python eller tilsvarende
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God tallforståelse og metodekunnskap, gjerne erfaring fra statistikkproduksjon
 • Gjerne arbeidserfaring eller kunnskap om Matrikkelen eller registerdata generelt
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til selvstendig arbeidsinnsats
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Strukturert og målrettet
 • Endringsorientert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i en seksjon med tverrfaglig kompetanse
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver kr. 458 900 - 643 000 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan eventuelt vurderes for særlig godt kvalifiserte kandidater
 • Et sterkt faglig miljø med muligheter for egenutvikling, i en virksomhet med et viktig samfunnsansvar
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbud og god pensjonsordning
 • Trivelige lokaler med parkering

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Webcruiter-ID: 4330789184

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Mona Takles (Seniorrådgiver), 408 11 412
 • Dagfinn Sve (Seksjonsssjef), 932 47 568
Powered by Labrador CMS