Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulent / førstekonsulent (to vikariater) - Institutt for informatikk

Søknadsfrist: 15.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Stilling som studiekonsulent/førstekonsulent -to vikariater

Om stillingen

På grunn av sykefravær og foreldrepermisjoner lyser vi ut to vikariater (100%) som studiekonsulent/førstekonsulent ved Institutt for informatikk. Stillingene er tilknyttet instituttets studieadministrasjon. Administrasjonen ved instituttet er på totalt 34 stillinger, det inkluderer studadm, IT drift og stabsfunksjoner.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse og varighet på vikariatene er til 1.9.2022.

Som studiekonsulent i masterteamet vil du få en spennende og variert jobb. Til tider kan det være travelt, og du får en hverdag hvor du jobber tett på studenter som tar utdanning innen informatikk i bred forstand. Vi har et stort og internasjonalt miljø.

Ditt ansvarsområde vil i hovedsak være studieadministrasjon knyttet til masterstudentene ved instituttet, fra før de starter her (opptak) – til de uteksamineres (vitnemålsutdeling).

Arbeidsoppgaver

Studiekonsulenten er en viktig ressurs som jobber tett sammen med de som underviser, den faglige ledelsen og de andre ansatte i administrasjonen ved instituttet. Teamarbeid er sentralt hos oss.

Studieadministrasjonen dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, forskerutdanning, masteropptak, faglig vurdering av ekstern utdanning, etter- og videreutdanning, undervisningsplanlegging, internasjonalisering, veiledning, rekruttering og studieinformasjon.

Studieadministrasjonen ivaretar også en programkoordinatorrolle for instituttets bachelor- og masterprogrammer, årsenheten i informatikk og øvrige halvårsenheter. Administrative oppgaver knyttet til instituttets utdanningsutvalg inngår også i studieadministrasjonen arbeidsoppgaver.

Det studieadministrative arbeidet er i endring grunnet økt digitalisering ved universitetet.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil blant annet inneholde følgende arbeidsoppgaver:

 • Administrativ oppfølging og veiledning av masterstudenter
 • Vurdering og opptak av søkere til masterprogram
 • Generell studieadministrasjon og besvarelse av studenthenvendelser
 • Noe praktisk informasjonsarbeid på web
 • Annet studieadministrativt arbeid i tråd med instituttets behov

Det kan, basert på kandidatens kompetanse og interesser, legges andre oppgaver ved instituttet til stillingen dersom hensynet til instituttets virksomhet tilsier dette.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning (gjerne med informatikk i fagkretsen) minst tilsvarende bachelornivå eller tilsvarende. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Gode IT-kunnskaper er et krav.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.

Ønskede kvalifikasjonskrav:

 • Det er ønskelig med erfaring i bruk av følgende systemer (eller tilsvarende): FS (Felles Studentsystem), ePhorte (arkiv), CANVAS (læringsplattform), TP (timeplanleggingssystem), INSPERA (vurderingssystem), Vortex (administrasjon av nettsidene) og ZOOM.
 • Det er ønskelig med erfaring fra studieadministrativt arbeid

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en person som:

 • Er serviceinnstilte og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er selvstendige, fleksible, nøyaktige, systematiske og ansvarlige
 • Kan håndtere mange oppgaver i et hektisk miljø
 • Er utviklingsorienterte

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • lønn fra 474 500 - 526 000 per år, avhengig av ansiennitet og kompetanse for stilling som førstekonsulent (stillingskode 1408)
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål
 • attester
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemer, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, [email protected], +4722854272.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS