Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent til Seksjon for digitale tjenester

Søknadsfrist: 27.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Seksjon for digitale tjenester er underlagt. Avdeling for studieadministrasjon. Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen utdanning. Avdelingen skal bistå UiOs ledelse strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering, bistå enhetene med administrativ drift og yte tjenester direkte til studenter og søkere. Avdelingen skal lede UiOs studieadministrative nettverk.

Om stillingen

Seksjon for digitale tjenester i Avdeling for studieadministrasjon er systemeier for eksamen- og timeplanleggingssystem (TP), Felles Studentsystem (FS), system for plagiatkontroll (URKUND) og system for digital eksamen (INSPERA). Dette innebærer blant annet ansvar for bruken av studieadministrative systemer ved UiO, brukerstøtte, opplæring, rådgivning og videreutvikling. I tillegg er seksjonen ansvarlig for eksamensavviklingen i UiO eksamenslokaler i Silurveien 2 hvor ca. 80 000 kandidater gjennomfører eksamen årlig.

Vi søker nå en motivert kandidat til stillingen som stedansvarlig i Silurveien 2 i et vikariat frem til juni 2021 med tiltredelse snarest.

Stillingen vil inngå i et team bestående av to andre fra seksjonen og to IT-ansvarlige fra Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT).

Arbeidsoppgaver

Du får ansvar for:

 • eksamensavvikling og daglig drift i Silurveien
 • klargjøring og stenging av lokalet
 • avvikshåndtering ved eksamensavviklingen
 • bemanning, opplæring og oppfølging av eksamensvakter

Oppgaver utover ovennevnte:

 • Oppfølging av studenter under eksamensavviklingen
 • Ivareta informasjon til og dialog mellom personell i Silurveien og UiOs fakulteter
 • Samarbeid og koordinering opp mot IT-ansvarlig for Silurveien
 • Bidra til å utvikle og vedlikeholde rutiner for eksamensavvikling i Silurveien
 • Bidra til å utvikle og effektivisere bruken av lokalene i Silurveien
 • Enkel brukerstøtte i det digitale eksamenssystemet Inspera

Stillingen kan tillegges andre oppgaver ved behov ut i fra kompetanse og dersom hensynet til seksjonens virksomhet tilsier dette. I eksamensperioder må arbeid på ettermiddag / skiftarbeid påregnes, da eksamen også utføres på ettermiddag. Det søkes derfor etter en person som er fleksibel og som hjelper til med å løse seksjonens oppgaver når det trengs.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelorgrad eller tilsvarende
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • God muntlig fremstillingsevne på engelsk

Vi ser spesielt etter kandidater som har:

 • kjennskap til arbeidsprosessen for eksamen
 • FS-kompetanse
 • TP-kompetanse
 • kjennskap til digitale eksamenssystemer

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide strukturert og effektivt
 • Evne til å håndtere uforutsette hendelser
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Initiativrik og fleksibel
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Innstilt på å yte ekstra innsats i perioder med stor arbeidsmengde

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent kode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 464 000 og kr 504 700, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen