Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Konsulent til Studieseksjonen - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 20.07.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og to sentre. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall ansatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk teknisk- og administrativ ansatte og ca 220 årsverk vitenskapelig ansatte.

Om stillingen

Fakultetsadministrasjonen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har for tiden en ledig midlertidig stilling i 40%, som konsulent ved Studieseksjonen.

Stillingen er knyttet opp mot ulike rekrutteringsprosjekt/tiltak ved fakultetet: fakultetets skolebesøksordning, veiledning i akademisk skriving for minoritetsspråklige og Akademisk skriveuke.

Det er ønskelig med snarlig oppstart. Stillingen har varighet til juni 2021.

Arbeidsoppgaver

 • Koordineringsoppgaver i ovennevnte tiltak, i samarbeid med rådgiver
 • Bidra i videreutvikling av tiltak
 • Bidra i ansettelse av studenter til tiltakene, i samarbeid med rådgiver
 • Bidra i opplæring og oppfølging av studentmedarbeidere
 • Evaluere og rapportere på tiltak

Kvalifikasjonskrav

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil det bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner:

 • Stillingen krever minimum gjennomført ett år høyere utdanning
 • Gode akademiske resultater
 • Relevant erfaring med tilsvarende oppgaver
 • God kjennskap til et eller flere av de nevnte tiltakene
 • Koordineringserfaring vil være en fordel

Søkere med relevant erfaring fra arbeid med et eller flere av de aktuelle tiltakene vil bli foretrukket.

Personlige egenskaper

 • Engasjert og positiv
 • Ansvarsfull og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig, handlekraftig og initiativrik

Motivasjon og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som konsulent kode 1065 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 402 600 og kr 420 700, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Relevant arbeidserfaring

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen