LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førstekonsulent - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Søknadsfrist: 20.01.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ledig stilling som førstekonsulent i praksisadministrasjonen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Seksjon for praksisadministrasjon ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ledig en 100 % stilling som førstekonsulent, hvorav 50 % er fast stilling og 50 % er midlertidig frem til 30.06.21.

Seksjon for praksisadministrasjon ved LUI har ti engasjerte og kompetente medarbeidere, som i samarbeid med instituttene ved fakultetet har ansvar for administrasjon og utvikling av praksisopplæringen knyttet til fakultetets ulike lærerutdanninger. Seksjonen er per i dag organisert i tre ulike team rettet mot henholdsvis barnehage-, grunnskole- og faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning/PPU-Y og tegnspråk og tolkutdanning. Du vil primært ha arbeidssted Kjeller. Ditt ansvarsområde vil i hovedsak være knyttet til yrkesfaglærerutdanningen, men også noe på grunnskole- og faglærerutdanningen.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • innhente praksisplasser
 • utplassere, veilede og følge opp studenter i praksis
 • saksbehandling
 • enkle budsjetts- og refusjonsoppgaver
 • følge opp samarbeidsavtaler om praksisopplæring og bidra til videreutvikling av et godt samarbeid med praksisfeltet
 • følge opp endringer i retningslinjer, lover etc. som medfører endringer i teamets rutiner og prosedyrer
 • vedlikeholde og videreutvikle informasjon på nettsider, i praksisguider o.l.

Vi søker deg som har:

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • arbeidserfaring knyttet til utdanningssektoren og/eller offentlig forvaltning
 • gode digitale ferdigheter
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med erfaring med studieadministrasjon og FS, og gjerne med Canvas, Inspera og P360.

Vi ønsker deg som er:

Du må ha interesse og engasjement for å jobbe med både drifts- og utviklingsoppgaver. Du må være kvalitetsbevisst og ha evnen til å ta gode, selvstendige vurderinger i hverdagen. Det er viktig at du arbeider systematisk og effektivt, og takler høyt arbeidspress i perioder.

Arbeidsoppgavene innebærer tett kontakt med lærere og studenter ved OsloMet, samt våre samarbeidspartnere i praksisfeltet. Det er derfor avgjørende at du er serviceinnstilt og har gode kommunikative ferdigheter. Du må ha gode samarbeidsevner og være løsningsfokusert.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg:

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et godt arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • engasjerte og dyktige kollegaer
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse (ikke lån for midlertidige stillinger)
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1408 førstekonsulent med årslønn fra kr. 404 400- kr. 482 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 20/11831

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS