Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent ved Klinikk for laboratoriemedisin

Søknadsfrist: 24.05.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig en fast heltidsstilling som SKO 1363 seniorkonsulent ved Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin. Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er den største klinikken ved Institutt for klinisk medisin med ca. 160 universitetstilsatte. Her drives forskning og utdanning innenfor medisinsk biokjemi, farmakologi, medisinsk genetikk, mikrobiologi, immunologi, patologi, rettsmedisin og teknologisk støttet intervensjon. Det er bred kontaktflate mot sykehusdrift og klinisk forskning. Klinikken har syv avdelinger og tre K. G. Jebsen-sentre, og ca. 60 forskergrupper.

Den som blir ansatt vil få et særlig ansvar for koordinering av klinikkens økonomiarbeid i tett samarbeid med klinikkens administrative koordinator og økonomi-controller på instituttnivå. Et viktig formål med stillingen er å optimalisere kontakten mellom KLM og instituttnivå, for å bidra til å styrke forskningen ved instituttet og Universitetet i Oslo. Stillingen er plassert ved klinikkens administrasjon.

Stillingens arbeidsoppgaver er varierte, og stiller krav til både fleksibilitet og samarbeidsevne. Oppgavene vil bl.a. knytte seg til forskningsadministrasjon, kommunikasjonsarbeid og HR-støtte.

Vi søker derfor en dyktig og selvstendig medarbeider. Mulighet for snarlig tiltredelse vil være en fordel.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektoppfølging i samarbeid med instituttets økonomiseksjon
 • Økonomirapportering i samarbeid med instituttets økonomiseksjon
 • Bestillinger
 • Fakturahåndtering
 • Behandling av reiseregninger og refusjoner
 • Lokal HR-støtte for rekrutterende ledere
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Nettpublisering/redigering
 • Rapportering
 • Samarbeid med øvrig stab om klinikkens daglige drift og støtte til avdelingene og forskergruppene

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning minimum tilsvarende bachelornivå innen økonomi/ledelse eller andre relevante områder. Realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Erfaring fra økonomiarbeid, rapportering, innkjøp og fakturabehandling. (Kjennskap til Basware vil kunne regnes som en fordel.)
 • Erfaring med nettredigering. (Kjennskap til Vortex vil kunne regnes som en fordel.)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gjennomføringsevne.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er nøyaktig, selvstendig og har gode koordinerings- og samarbeidsevner. Du må kunne være en pådriver i arbeidsprosesser som involverer mange aktører, arbeide effektivt og systematisk og sette deg raskt inn i nye oppgaver.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Krevende, men spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ kr 488 500 - kr 555 100 avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. kopier av vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om stillingen rettes til:

Henvendelser om søknadsprosess og -registrering, rettes til personalrådgiver Erlend Huglen, tlf. 22844691, e-post: [email protected]

Søk på stillingen