Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent internasjonal studentmobilitet (Seksjon for studiekvalitet)

Søknadsfrist 21.01.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo (UiO) er et ledende europeisk forskningsintensivt universitet med flere verdensledende miljøer og stor faglig bredde. UiO har landets bredeste fagtilbud, med nærmere 200 studieprogrammer og 27000 studenter, 3000 Phd kandidater og 6000 ansatte.


UiO oppretter nå en ny avdeling for studieadministrasjon, bestående av tre underliggende seksjoner. Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen utdanning. Avdelingen skal bistå UiOs ledelse strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering. Avdelingen skal bistå enhetene med administrativ drift og skal yte tjenester direkte til studenter og søkere.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Seksjon for studiekvalitet ved Avdeling for studieadministrasjon forvalter lover og forskrifter for studier, eksamener og grader og bistår enhetene innen et bredt spekter av oppgaver.Vi har nå ledig en fast stilling som seniorkonsulent tilknyttet seksjonens ansvar for internasjonal studentmobilitet og internasjonalt samarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Informasjonsarbeid og administrative oppgaver knyttet til studentmobilitet
 • Ansvar for oppfølging av deler av UiOs avtaleportefølje innen studentutveksling, inkludert kommunikasjon med partnerinstitusjoner og representasjon
 • Rådgiving, utredning og bistand til fakultetene knyttet til studentutveksling
 • Utarbeiding av rutiner og opplæring
 • Veiledning av studenter og saksbehandling av søknader om utveksling

Stillingens oppgaver inkluderer også tett samarbeid med andre seksjoner i avdelingen, andre avdelinger og fakultetene. UiO benytter det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS) i saksbehandlingen.

Stillingen kan tillegges andre oppgaver ved behov. Vi ønsker derfor en person som er fleksibel og som er villig til å bidra med å løse oppgaver der det trengs.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad eller tilsvarende
 • Dokumentert realkompetanse kan erstatte kravet om høyere utdanning
 • Erfaring fra arbeid med internasjonal studentmobilitet eller annet relevant studieadministrativt arbeid
 • Det kreves meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • God erfaring med bruk av (FS) som saksbehandlerverktøy

Det vil være en fordel med kjennskap til Universitetet i Oslo.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, selvstendig og fleksibel
 • Resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid

Vi har store arbeidsmengder og høy aktivitet. Vi vil derfor også legge vekt på personlige egenskaper som serviceinnstilling, profesjonalitet og godt humør.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent kode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 497 000 og kr 555 100, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsdirektør: Hanna Ekeli, tlf: 22857436, mobil: 99001817, e-post: [email protected]
 • Seksjonssjef: Camilla Haugland, tlf: 22856210, mobil: 95990640, e-post: [email protected]

Søk på stillingen