Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent ekspedisjonen

Søknadsfrist: 31.05.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus).


Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig fast 100 % stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Stillingen er knyttet til instituttets ekspedisjon på Rikshospitalet. Den som tilsettes vil i tillegg til førstelinjefunksjoner for studenter og ansatte ha oppgaver blant annet knyttet til rombooking, anskaffelser, undervisningsplanlegging og eksamen. Seniorkonsulent rapporterer til seksjonsleder for undervisningsplanlegging, ledelsesstøtte og kommunikasjon.

Vi søker en ansvarsbevisst, effektiv og selvstendig medarbeider som kan tiltre primo november.

Arbeidsoppgaver

 • Førstelinjetjeneste og ivaretakelse av fellesarealer
 • Løpende administrative oppgaver
 • Rombooking
 • Rekvirent- og attestantfunksjoner, herunder mottak av bestilte varer
 • Avlastningsoppgaver undervisningsplanlegging og eksamen

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen over tid.

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum fem års erfaring fra tilsvarende administrative stillinger
 • God muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye oppgaver
 • Gode MS Office kunnskaper
 • Det er en fordel med erfaring i bruk av Basware og andre systemer som benyttes ved UiO
 • Det er en fordel med erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor universitets- og høgskolesektoren

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst, effektiv og selvstendig
 • Utadvendt, serviceinnstilt og imøtekommende
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og initiativrik

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • lønn som stillingstittel kode SKO 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 480 600 og kr 524 200(Ltr. 55-60), avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Jorun Ur, tlf 913 88 211

For spørsmål om elektronisk søknad, senior HR-rådgiver Heidi Falch Ecklund, tlf. 90 73 03 48, epost. [email protected]

Søk på stillingen