Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningskonsulent (Det humanistiske fakultet)

Søknadsfrist: 27.05.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som formål å drive forskning, undervisning og formidling om moderne medier, deres betydning for samfunnet og for menneskene. IMK har om lag 60 ansatte, av disse om lag 10-12 doktorgradskandidater. Rundt 1100 studenter tar eksamen her hvert år. Instituttet tilbyr årsenhet og bachelorgrad i medievitenskap og mastergrader i medievitenskap, Nordic Media og journalistikk. IMK er et tverrfaglig institutt, basert på akademiske tradisjoner fra både humaniora og samfunnsvitenskap. For flere år på rad er fagmiljøet ved Instituttet for medier og kommunikasjon kåret blant de 50 beste på sitt felt i verden (QS Ratings).

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En fast stilling som forskningskonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) er ledig ved Institutt for medier og kommunikasjon, Det humanistiske fakultet.

Den som tilsettes skal bistå forskningsleder med å følge opp instituttets, fakultetets og universitetets forskningsstrategier. Du vil blant annet ha ansvar for å kartlegge eksterne finansieringsmuligheter, bistå i søknadsprosesser og med administrativ oppfølging av forskningsprosjekter.

Andre oppgaver som inngår i stillingen er ansvar for Cristin-rapportering, mottak av gjesteforskere, bistand ved arrangementer, disputaser etc. Forskningskonsulenten inngår i instituttets administrative team og vil få oppgaver innenfor informasjonsarbeid, økonomioppfølging, rekrutteringsprosesser og annen generell drift etter behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning tilsvarende masternivå
 • Erfaring med prosjektadministrasjon og annet relevant administrativt arbeid
 • Kjennskap til nasjonale og internasjonale finansieringsordninger for forskning og høyere utdanning
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper
 • Kjennskap til UiOs administrative IT-systemer og erfaring fra informasjonsarbeid er en fordel

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og initiativrik
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • lønn som seniorkonsulent SKO 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 480 600 og kr 555 100, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen