Stilling:

Førstekonsulent i Seksjon for offentlige finanser

Søknadsfrist: 02.01.2019

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

I Seksjon for offentlige finanser er det en ledig stilling som førstekonsulent.

Seksjonen har 16 ansatte, de fleste med utdanning innen økonomi. Vi samler inn og bearbeider regnskap fra kommunene, fylkeskommunene, staten og offentlig eide foretak, og utarbeider statistikk med dette som utgangspunkt. Vi har leveranser til blant annet nasjonalregnskapet og internasjonale organisasjoner som Eurostat og OECD, i tillegg til at vi publiserer statistikk på ssb.no.

Arbeidet vil hovedsakelig være knyttet til regnskapsstatistikk for kommunesektoren. Statistikken på området inngår i KOSTRA, og benyttes blant annet av Finansdepartementet og Komunal- og moderniseringsdepartementet som styringsinformasjon og i utformingen av den økonomiske politikken.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være tilknyttet området kommuneøkonomi (regnskap)
 • Innhenting, editering og konsolidering av regnskap samt publiseringer og oppdragsvirksomhet knyttet til statistikkområdet
 • Representasjon av SSB/statistikkområdet gjennom deltakelse i KOSTRAs arbeidsgrupper
 • Tekniske oppgaver knyttet til programmering og videreutvikling av det nye produksjonssystemet for statistikken vil være aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå innen relevant fagområde
 • Spesialisering gjennom utdanning eller arbeidserfaring innen kommuneregnskap kan kompensere for kravet til utdanning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Ønskelig med kjennskap til kommuneregnskap
 • Du liker og har gjerne noe forståelse for IT-utvikling, datauttrekk og presentasjon av informasjon
 • Kandidater med erfaring i programmering (for eksempel SAS, SQL og/eller VTL) vil bli foretrukket

Utdanningsretning

 • Samfunnsøkonomi
 • Administrasjon og ledelse
 • Siviløkonomi
 • Regnskap
 • Økonomi

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk og systematisk
 • Du har evne til å arbeide både selvstendig og i team, du er delende og har gode samarbeidsevner
 • Du er løsningsorientert og målrettet
 • Du overholder tidsfrister og tåler et høyt arbeidspress til tider
 • Du liker tekniske oppgaver og utfordringer
 • Du er samfunnsengasjert

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent (1408), kr 420 000 - kr 520 000 etter kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Ref. nr.: 18/1657

Søk på stillingen

Kontaktinfo:

 • Irene Arnesen (Seksjonssjef), 414 12 663
 • Aina Johansen (Rådgiver / Fungerende seksjonssjef), 409 02 666
 • Anne Brit Thorud (Seniorrådgiver), 901 94 489