Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver - Avdeling for priser, finans- og utenriksstatistikk

Søknadsfrist: 30.08.2019

I Seksjon for finansregnskap er det ledig to faste stillinger som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver. Seksjonen innhenter, bearbeider, analyserer og publiserer finansstatistikk overfor utlandet, finansregnskap for de institusjonelle sektorene og betalingsformidlingsstatistikk.De som ansettes vil arbeide med statistikk som beskriver de økonomiske sektorenes fordrings- og gjeldsutvikling og internasjonaliseringen av norsk næringsliv. Arbeidet skjer i team, i samarbeid med erfarne og dyktige kollegaer.

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Arbeidsoppgaver

 • I den ene stillingen vil hovedoppgaven være å produsere finansregnskap for de institusjonelle sektorene i økonomien, herunder klargjøre og kvalitetssikre data, med særskilt ansvar for utvalgte sektorer.
 • I den andre stillingen vil hovedoppgaven være å produsere statistikk over norske datterselskaper i utlandet, herunder kontrollere, klargjøre og kvalitetssikre data. En annen oppgave vil være å kartlegge enheter i populasjonen for finansstatistikk overfor utlandet.
 • For begge stillingene inngår formidling (publisering og internasjonal rapportering) og dokumentasjon av statistikkene.
 • Arbeidet fordrer utstrakt bruk av IT-verktøy (bl.a. SAS, Excel og FAME).
 • Delta i prosjekter og utredninger for å videreutvikle statistikkprodukter og produksjonssystemer, blant annet i lys av internasjonale krav og anbefalinger.
 • Stillingene kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder.

Kvalifikasjoner

 • Samfunnsøkonomisk/økonomisk utdanning fra universitet eller høyskole på hovedfags-/mastergradsnivå
 • Kunnskap om makroøkonomi og finansmarkeder
 • Kunnskap om internasjonalisering av norsk næringsliv er ønskelig
 • Erfaring med statistikkproduksjon er en fordel
 • Gode IT-kunnskaper, f.eks. kompetanse på SAS og Excel
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Personlige egenskaper

 • Du er flink til å vurdere tall og økonomiske forhold, sammenstille kildeinformasjon og tolke sammenhenger
 • Du setter deg raskt inn i nye temaer og problemstillinger
 • Du samarbeider godt og liker å arbeide i team
 • Du er selvstendig og tar egne initiativ
 • Du er strukturert og nøyaktig

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, kr 456 400 til kr 655 400 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Webcruiter-ID: 4112616216

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Marit Hoel (Seksjonssjef), 97596792