Stilling:

Førstekonsulent / rådgiver (Seksjon for næringslivets konjunkturer)

Søknadsfrist: 21.10.2018

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Konjunkturstatistikk: Vil du være med å bygge et sterkt fagmiljø for viktige økonomiske indikatorer?

I Seksjon for næringslivets konjunkturer er det ledig en stilling som førstekonsulent/rådgiver, primært innenfor reiselivsstatistikk, men stillingen kan også bli tillagt oppgaver innenfor andre statistikker i seksjonen.

Seksjonen har 20 medarbeidere og har ansvar for månedlige og kvartalsvise statistikker i Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk. Seksjonens statistikker skal gi et aktuelt bilde av utviklingen i norsk økonomi. Seksjonen skal også understøtte avdelingens forbedrings- og endringsarbeid på sine områder, og arbeider tett opp mot kvartalsvis nasjonalregnskap og konjunkturtendensene i Forskningsavdelingen i SSB. Arbeidsoppgavene vil omfatte videreutvikling av reiselivsstatistikkene, gjennomføring av undersøkelsene, utarbeide og formidle resultater, samt analyser innenfor statistikkområdet og næringsstatistikk generelt.

Vi søker nå etter en ny medarbeider med interesse for reiselivsfeltet og relevant bakgrunn, som kan bidra til å videreutvikle statistikkproduksjonen innenfor konjunkturstatistikk. Er det deg?

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undersøkelser knyttet til tema reiseliv
 • Utvikling, drift, kvalitetssikring og dokumentasjon av statistikker
 • Tolke resultater og gjøre enkle og mer avanserte analyser
 • Presentere resultatene i artikler, tabeller og figurer på ssb.no
 • Arbeidsoppgavene for rådgiver vil være mer selvstendige og ligger på et høyere nivå enn stilling som førstekonsulent.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, f.eks samfunnsøkonom eller siviløkonom
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper, f.eks. SAS eller tilsvarende (eks. SPSS)
 • Ønskelig med erfaring fra statistikkproduksjon
 • Ønskelig med tematisk kompetanse knyttet til reiselivsnæringen
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet til utdanning

Utdanningsretning

 • Økonomi
 • Statistisk metode
 • Statistikk, ev. IT
 • Samfunnsvitenskapelig
 • Matematikk

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner og god tallforståelse
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Løsningsorientert og målrettet
 • Evne til initiativ og nytenkning
 • Pliktoppfyllende og kvalitetsbevisst

Vi tilbyr

 • Stilling som førstekonsulent/rådgiver med lønn kr 449 400 - 550 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Ref. nr.: 18/1346

Søk på stillingen

Kontaktinfo:

 • Jan Henrik Wang (Seksjonssjef), (+47) 938 63 332, [email protected]
 • Nils Arne Rye Krøtø (Seniorrådgiver), (+47) 901 70 774