Ledig stilling ved OsloMet

Seniorkonsulent i FoU - administrasjon

Søknadsfrist: 18.08.2019

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Seksjon for FoU, søker medarbeider. TKD er en sentral aktør i å oppfylle de strategiske målsetningene til OsloMet – storbyuniversitetet. En profesjonell og kompetent forskningsadministrasjon er avgjørende for å lykkes. Hvis du har lyst til å bidra til dette er du kanskje den vi søker!

Vi har sterk vekst i FoU-aktiviteten, noe som blant annet vises gjennom økningen i antall søknader om eksternfinansiering, særlig til EU. Fakultetets fagmiljøer har et stort potensiale for forskning og innovasjon i samarbeid med nærings- og arbeidsliv.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Seksjon for FoU støtter prodekan FoU, instituttledere og vitenskapelig ansatte i utvikling og drift av eksternfinansierte prosjekter, etablering av forskernettverk og samarbeidspartnere, forskningsetikk, datahåndtering, personvern og samfunnsansvar, samt ivaretar øvrige forskningsadministrative støttefunksjoner i forbindelse med publisering, rapportering, analyse, statistikk, tildeling av interne forskningsmidler, og er sekretariat for råd og utvalg.

Seksjon for FoU har også ansvar for administrativ oppfølging av TKDs nyetablerte doktorgradsprogram: Ingeniørvitenskap og doktorgradsstipendiater. Seksjonen har for tiden fire medarbeidere i tillegg til seksjonssjef. Stillingen rapporterer til seksjonssjef og prodekan FoU.

Arbeidsoppgaver

 • følge opp forskningsgruppene ved fakultetet: Herunder driftsmidler, retningslinjer, rapportering
 • sekretær for forskningsgruppelederforumet/stedfortredende sekretær for doktorgradsutvalget
 • registrere og beregne i CRIstin
 • behandle og arkivere saker i P360
 • bistå i å administrere studiedelen av doktorgradsprogrammet
 • støtte til søknadsbehandling og saksforberedelser til doktorgradsutvalget
 • bistå i arbeidet med fremdriftsrapportering og kvalitetsrapportering fra doktorgradsprogrammet
 • koordinere interne utlysninger, søknader og rapportering
 • bistå i utviklingen av etter- og videreutdanningstilbud ved fakultetet

Det tilkommer også noen oppgaver som ligger under seksjon for studier og internasjonalisering. Herunder å yte støtte i forbindelse med DIKU-utlysninger, studentutveksling på PhD-nivå, bistand ved studiestart, opptaksarbeid og FS-registrering.

Andre forskningsadministrative arbeidsoppgaver må også påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på minimum bachelornivå.
 • relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • god kjennskap til de systemene som brukes for å løse oppgavene: P360, FS, CRIstin, Excel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel om du har kjennskap til relevant lovverk og utdanningskvalitetssystemet.

Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

Vi ønsker deg som

 • er serviceinnstilt og imøtekommende
 • jobber strukturert og nøyaktig
 • er selvstendig
 • har gode samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for å utvikle deg innenfor forsknings- og studieadministrasjon i et innovativt og tverrfaglig miljø
 • hyggelig og inkluderende arbeidsfellesskap
 • varierte og selvstendige arbeidsoppgaver en arbeidsplass i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ for seniorkonsulent, stillingskode 1363, lønn kroner. 435.500 – 515.200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «Logg inn og søk stillingen».

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/05677

Søknadsfrist: 18.08.2019

Logg inn og søk stillingen