Stilling:

Førstekonsulent / rådgiver - studieadministrasjon (18/10927)

Søknadsfrist: 25.11.2018

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Fakultet for helsevitenskap, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, søker medarbeider til ledig vikariat som førstekonsulent/rådgiver. Vikariatet har en varighet på 1 år, med mulighet for forlengelse. Ønsket tiltredelse er 1.1.2019.

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering har ansvaret for administrasjon og utvikling av fakultetets fag- og studietilbud i samarbeid med instituttene. Seksjonen ivaretar utvikling og vedlikehold av studieadministrative regelverk og rutiner, rapportering, studentforvaltning, eksamensarbeid og internasjonalisering.

Stilingen er for tiden tilknyttet studiested Pilestredet 32.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • koordinere, forberede og tilrettelegge for eksamensavvikling
 • saksbehandle begrunnelser, klage- og fuskesaker
 • behandle studentsaker (f.eks. søknader om permisjon, tilrettelegging)
 • veilede studenter rundt studieprogresjon, praksis og eksamen
 • gi råd og støtte til instituttene i fm. planlegging og gjennomføring av studiene
 • deltagelse i arbeidet med å videreutvikle og kvalitetssikre retningslinjer og rutiner ved universitetet

Arbeidsoppgavene utføres i et team med ansvar for eksamen, studentforvaltning og praksis for studenter på bachelorstudiet i sykepleie. Oppgavene vil variere over tid, og du må være innstilt på å at du kan få andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde.

Vi søker deg som har

 • universitets- og høgskoleutdanning på minimum bachelornivå
 • meget god IT-kompetanse (bl.a. Excel) og erfaring med elektroniske datasystemer
 • god kompetanse i FS (Felles Studentsystem)
 • relevant studieadministrativ erfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning. Erfaring med læringsplattformer som Canvas samt administrative systemer som Inspera er en fordel.

Vi ønsker deg som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har god vurderingsevne, samt evne til å stå på og beholde roen i hektiske perioder
 • har evne til å fange opp og løse løpende problemstillinger
 • er nøyaktig, effektiv og serviceinnstilt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • varierte arbeidsoppgaver med muligheter for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø som er preget av samarbeid og engasjement
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt seniorrådgiver Liza Sandell, epost: [email protected]

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1434 rådgiver, lønn kroner 442 400 – 586 500 eller 1408 førstekonsulent, lønn kroner 397 200 – 472 300 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 25.11.2018

Ref.: 18/10927

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen