Ledig stilling ved Forskningsrådet

Vikariat som seniorkonsulent / rådgiver ut 2020 med mulighet for fast ansettelse

Søknadsfrist: 23.02.2020

Vi søker deg som ønsker å arbeide med Forskningsrådets forskningsinvesteringer i samspillet mellom arbeidsliv og universiteter. Du vil jobbe i teamet som har ansvaret for våre finansierings-ordninger Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d. Disse ordningene legger til rette for at en ansatt i næringslivet eller offentlig sektor kan ta en doktorgrad ved et av våre universiteter eller høyskoler. Doktorgradsprosjektet både styrker forskningskompetansen på egen arbeidsplass og gir universitetene mer innsikt i relevante problemstillinger i arbeidslivet.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Vikariatet er ledig omgående og det er derfor en fordel om du kan starte så snart som mulig.

Hovedarbeidsoppgaver

 • veilede både søkere og andre aktører i målgruppen for Nærings- og Offentlig sektor-ph.d.
 • behandle innkomne søknader og følge opp rapportering fra prosjekter som alt er i gang
 • bidra til rekruttering og mobilisering til ordningene
 • delta i arbeid knyttet til robotisering av saksbehandlingen og annet utviklingsarbeid
 • bidra til Forskningsrådets departements-rapportering på dette feltet

Vi søker deg som

 • har høyere utdannelse og helst noen års relevant arbeidserfaring etter endt utdannelse
 • har interesse og forståelse for hvor viktig det er med forskningsbasert kunnskap og kompetanse for videre utvikling av norsk arbeidsliv
 • kommuniserer godt og kan bygge relasjoner i og utenfor Forskningsrådet
 • evner å sette seg raskt inn i IT-verktøy for prosjektering, budsjettering og offentlige tilskudd
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Vi tilbyr deg

 • muligheten til å være med på fornyelse og videreutvikling av Forskningsrådets finansieringsordninger
 • muligheten til å definere deler av egen rolle etter dine evner og interesser
 • et godt arbeidsmiljø og kompetente kolleger medbetydelig erfaring fra ulike fagfelt og ulike deler av norsk forskning og forvaltning
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som

Om avdelingen

Avdeling for instituttpolitikk og sektorsamspill har 13 medarbeidere og forvalter omkring to milliarder kroner. Avdelingen har Forskningsrådets strategiske ansvar for norskinstituttsektor, i tillegg tilfinansieringsordningene Sentre for forskningsdrevet innovasjon, Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

 • Avdelingsdirektør Asbjørn Mo på telefon 930 59 442

For mer informasjon sevår nettside www.forskningsradet.no.

Søk på stillingen