LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Seniorkonsulent ved enhet for studier - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Søknadsfrist: 10.10.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu

Om stillingen

Ved Nord universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Levanger er det ledig en fast 100% stilling som seniorkonsulent innen enhet for studier. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Vi søker etter en kunnskapsrik og entusiastisk medarbeider med stor arbeidskapasitet som kan styrke vårt studieadministrative team nnen praksiskoordinering ved våre studier på fakultetet. Andre oppgaver og oppgavefordeling i studieadministrasjonen kan også være aktuelt.

Stillingen har kontorsted Levanger. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Praksiskoordinator og saksbehandling på Fakultet for lærerutdanning og kunst - og kulturfag. Stillingen inngår som en del av et praksisteam på tvers av flere campus.
 • Administrering og koordinering av praksis og bistå spesielt på studier på Helgeland.
 • Arbeidet innebærer tett kontakt med studenter, praksisfelt og vitenskapelig ansatte.
 • Ta del i administrasjonens totale oppgaveportefølje, og dermed bidra til videreutvikling av studieadministrasjonen.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Det er en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring fra administrativt arbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert, utviklingsorientert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Kjennskap til høyere utdanning og utdanningssektoren
 • Kjennskap til de systemer som benyttes i sektoren
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ:

 • Kode1363 seniorkonsulent - Ltr. 54 - 60, NOK 491 200,- - 543 500,- i året.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 10.10.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30124664

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS