LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstekonsulent / Seniorkonsulent - Enhet for Internasjonalisering

Søknadsfrist: 01.08.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.

Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.

Har du interesse for internasjonalisering av utdanning?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Enhet for Internasjonalisering er det ledig et vikariat i 100% stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent innen internasjonalisering av utdanning, med snalig tiltredelse og sluttdato 31.08.2022. Stillingen skal tilrettelegge for administrasjon av internasjonal studentmobilitet, til og fra Nord universitet. Enheten har seks ansatte fordelt på studiested Bodø og Levanger.

Stillingen har kontorsted Levanger. Noe reisevirksomhet tilknyttet stillingens funksjon må beregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Være en del av mottaksapparatet for internasjonale studenter på gradsgivende nivå, sammen med Nords samarbeidsaktører i vertskommunene
 • Oppfølging av utvekslingsstudenter
 • Saksbehandling av saker som angår internasjonal studentmobilitet, i samarbeid med fakultet og studieavdelingen
 • Bistå som sekretær i det sentrale internasjonale utvalget
 • Oppfølging av enhetens oppgaver innen web/kommunikasjon/iNord
 • Forbedre rutiner og oppgaver rundt Erasmus+ utvekslingsmuligheter.
 • Løpende driftsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det videre en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren, og internasjonalisering vil bli vektlagt
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode (Teams)/samarbeids- og kommunikasjonsevner i møte med internasjonale studenter og universiteter.
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Ha et aktivt engasjement for å ivareta internasjonale nettverk, og være en del av et internasjonalt miljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent - Ltr. 51 - 57, NOK 468 300 ,- - 516 100 ,- i året, kode 1363 seniorkonsulent - Ltr. 54 - 60, NOK 491 200 - 543 500 ,- i året.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Med særlig kvalifiserte søkere menes personer som har lang administrativ erfaring innen arbeidsområdet i.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 01.08.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070707

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS