Ledig stilling ved Nord universitet

Førstekonsulent - studieadministrasjon

Søknadfrist: 19.08.2019

Ved Handelshøgskolen, studiested Stjørdal er det ledig stilling som Førstekonsulent -studieadministrasjon

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet,offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. I administrasjonen jobber i overkant av 20 ansatte med ansvar for et bredt spekter av arbeidsoppgaver, fra studieadministrasjon, veiledning og service til kvalitetsarbeid, HR og økonomi.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Ved Handelshøgskolen har vi behov for en ny kollega, og vi søker derfor etter en førstekonsulent innen studieadministrasjon og førstelinje. Vi tilbyr en fast heltidsstilling, med spennende og varierte arbeidsoppgaver.

Vi søker etter en engasjert medarbeider som kan bidra inn i vårt team. Stillingen forutsetter samarbeid med fakultetsledelsen, -administrasjonen, vitenskapelig personale og eksterne samarbeidspartnere.

Kontorsted er Stjørdal, men stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå med planlegging og gjennomføring av eksamensavvikling (digital og skriftlig)
 • Bistå og veilede studenter, interne og eksterne forelesere og andre besøkende i servicetorg
 • Oppfølging av studenter på kurs og etter- og videreutdanningsstudier
 • Timeplanlegging
 • Andre studieadministrative oppgaver etter behov

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves det bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Vi ønsker oss at du er:

 • serviceinnstilt, utadvendt og initiativrik
 • i stand til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, og er vant til å jobbe strukturert og systematisk
 • glad i å jobbe selvstendig, men samtidig ønsker å bidra inn i vårt arbeidsfelleskap
 • kjent med ulike IT-verktøy fra sektoren, eksempelvis FS, TimeEdit, Canvas og Inspera
 • personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent, ltr. 47-55, årslønn 428 200 - 488 000. Lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Vi vil kalle inn alle aktuelle kandidater til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad med CV, samt kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 19.08.2019.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden, og det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30072070

Søk på stillingen

fnokode:1234