Ledig stilling ved Nord universitet

Førstekonsulent / rådgiver (prosjektøkonom)

Søknadsfrist 28.03.2019

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH


Er du en dyktig økonom som liker å veilede og bistå andre?

Om stillingen

Ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent/rådgiver (prosjektøkonom). Stillingens hovedoppgave er økonomisk-administrativt arbeid knyttet til fakultetets prosjektportefølje, men også andre administrative oppgaver et tillagt stillingen. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen med arbeidssted Bodø. Den som ansettes skal drive et utstrakt samarbeid og samhandling med ansatte på fakultetets øvrige studiesteder.

Stillingen har kontorsted i Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Økonomisk og administrativt arbeid, veiledning og bistand knyttet til prosjektporteføljen
 • Løpende regnskapsmessig oppfølging/kontroll
 • Budsjettering og rapportering
 • Øvrige administrative oppgaver

Arbeidsoppgavene vil kunne endres ut fra søker og den kompetanse og kapasitet som fakultetsadministrasjonen totalt sett har.

Kvalifikasjonskrav

 • Universitets-/høgskoleutdanning innen økonomi/regnskap, bachelorgrad for stilling som førstekonsulent, og mastergrad for stilling som rådgiver. Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Relevant erfaring innen regnskap og økonomi
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IKT-ferdigheter

Ved vurdering og rangering vil det også bli lagt vekt på

 • Erfaring fra offentlig økonomiforvaltning og prosjektadministrasjon
 • Kjennskap til universitets-/høgskolesektorens økonomistyring i forskningsprosjekter og forskningsprosjektledelse
 • Kjennskap til universitetets administrative systemer
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide analytisk, systematisk, strukturert, selvstendig og i henhold til tidsfrister
 • Evne til å være serviceinnstilt, initiativrik og løsningsorientert
 • Personlig egnethet

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent, ltr 50 – 58, ltr 442 400 – 505 800 pr år eller kode 1434 rådgiver, ltr 56 – 66, NOK 488 500 - 586 500 pr år.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Fakultetsdirektør Anne Ringen Pedersen, tlf.: 75 51 72 17, mobil 415 10 722, e-post [email protected]
 • Kontorsjef Cathrine Vasset Rasmussen, tlf.: 75 51 71 94, e-post [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 28.03.2019.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30081515

Søk på stillingen

fnokode:1234