Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Koordinator for samfunnskontakt og kommunikasjon i Senter for Digitalt Liv Norge

Søknadsfrist 15.11.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Fakultetets virksomhet dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning og ligger i front i Europa på flere områder. Fakultetet driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og har 800 doktorgradskandidater, 600 vitenskapelig ansatte og 470 teknisk/ administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Fakultetsadministrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon drevet av UiO, UiB og NTNU med bevilgning fra Forskningsrådet. I tillegg til senteret omfatter DLN tilknyttede forskningsprosjekter ved verts-institusjonene eller partnerinstitusjoner finansiert av Forskningsrådet (Biotek2021) og assosierte prosjekter med annen finansiering. Les mer om senteret og forskningsprosjektene på www.digitallifenorway.org.

DLN representerer en milepæl og bryter den tradisjonelle organiseringen av forskning og utvikling og har som hovedmål å utvikle ny kunnskap og nye metoder som bidrar til å løse grunnleggende samfunnsmessige utfordringer for nåværende og fremtidig bioteknologi. DLN forventes å ta en betydelig og synlig posisjon innen forskning og innovasjon innenfor bioteknologi, bioinformatikk og systembiologi, både nasjonalt og internasjonalt.

Senteret er organisert i totalt 5 ulike arbeidsgrupper knyttet til:

1) ledelse og «Responsible Research and Innovation» (RRI);

2) innovasjon og industri-involvering;

3) rekruttering og forskerutdanning;

4) kompetanse og infrastruktur-nettverk; samt,

5) samfunnskontakt og kommunikasjon.

Arbeidsgruppen for samfunnskontakt og kommunikasjon ledes av Professor Kjetill S. Jakobsen ved Institutt for biovitenskap (IBV).Arbeidsgruppen har et spesielt ansvar for samfunnskontakt, og å bidra til formidling og kommunikasjon av senterets virksomhet. Koordinatoren skal i samarbeid med ledelsen av senteret og andre arbeidsgruppekoordinatorer bidra til å drifte, utvikle og følge opp DLN; stillingen vil således være utfordrende og by på reelle muligheter for strategisk arbeid. I tillegg til arbeidsplass på IBV vil koordinatoren tilbys arbeidsplass i fagmiljøet i forskningsseksjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det er ønskelig med snarlig oppstart og sluttdato for prosjektet og tilsettingen er 31.01.2021.

Arbeidsoppgaver

 • Synliggjøre senteret og senterets prosjektportefølje
 • Kommunikasjon og formidling av senterets virksomhet, herunder redigering og skriving for senterets hjemmesider og sosiale plattformer
 • Tilrettelegge for og utøve ekstern kommunikasjon med relevante aktører
 • Tilrettelegge for og støtte intern kommunikasjon, herunder koordinere aktivitet mellom senterets ulike aktører i ulike institusjoner og deler av landet
 • Planlegging og gjennomføring av ulike typer arrangementer (gjesteforelesninger, seminarer, konferanser, åpne møter og lignende)
 • Lederstøtte til den faglige lederen av arbeidspakken og av DLN, samt den operative ledergruppen
 • Relevante formidlings- og kommunikasjonsoppgaver i Forskningsseksjonen

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på minimum masternivå innen bioteknologi eller nærliggende fagområde.
 • Forskningserfaring eller doktorgrad vil være en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God kjennskap til bioteknologi og livsvitenskapssektoren nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid og forskningsformidling er ønskelig
 • Erfaring fra administrativt arbeid vil være en fordel
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet

Personlige egenskaper

Vi søker etter en kollega som er motivert for formidlingsarbeid, språklig sikker og nøyaktig, har god gjennomføringsevne, og er fleksibel ogløsningsorientert. Evne til å arbeide selvstendig men også i team samt evne til å drive mange prosesser parallelt, vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver, kode 1364, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 565 500 - 631 700, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Et hyggelig arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Utlysningstekst (156822).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 9. oktober 2018 kl. 15:01 Side 1 / 2
 • CV
 • Vitnemål, attester, og eksempler fra eget formidlingsarbeid.
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på "Send søknad".

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen og arbeidsoppgavene, kontakt:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, e-post: [email protected],telefon 22 85 16 06.

Send søknad