Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Kommunikasjonsrådgiver ved NSSF - vikariat

Søknadsfrist: 28.11.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Vikariat som kommunikasjonsrådgiver

Om stillingen

Det er ledig vikariat som kommunikasjonsrådgiver fram til 31.12.2023 i 100 % stilling (SKO 1434) ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF), UiO.

Stillingens hovedinnhold er formidling av suicidologisk kunnskap og aktivitet innenfor senterets virksomhetsområder til et bredt publikum gjennom ulike formidlingskanaler. Kunnskapsformidling er en sentral oppgave for NSSF forankret i senterets samfunnsoppdrag. NSSF skal bidra til at kunnskap om selvmord, selvskading og forebygging spres og vedlikeholdes i det norske samfunnet. Senterets formidlingsstrategi er beskrevet her: Formidlingsstrategi for NSSF - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (uio.no) .

Stillingen krever tett samarbeid med ledere og ansatte ved senteret og inngår i senterets stab for administrative støttefunksjoner, formidling og kurs- og konferanseplanlegging.

NSSF har om lag 30 ansatte og er Norges ledende senter innen selvmordsforskning og -forebygging med omfattende klinisk og epidemiologisk forskning, samt kartlegging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Senteret har et aktivt samarbeid med lignende forskningssentre internasjonalt. Vi tilbyr utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), utdanning i Forlenget sorg-terapi (FST) og kurs i klinisk suicidologi og arrangerer nasjonale og internasjonale konferanser.

NSSF drifter også flere nettsteder, utgir det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi og arbeider for å iverksette kunnskapsbaserte selvmordsforebyggende tiltak på flere nivåer og arenaer nasjonalt og i lokalsamfunnet.

Mer informasjon om NSSF finnes på www.selvmord.no.

Snarlig tiltredelse ønskelig.

Arbeidsoppgaver

 • I samarbeid med senterleder fortløpende vurdere NSSFs virksomhet med henblikk på formidling og profilering i massemedier, fagpresse, nettsider, sosiale medier, åpne møter og gjennom direkte kontakt med aktuelle målgrupper
 • Utarbeide forskningsformidlingstekster/mediepresentasjoner tilpasset ulike målgrupper
 • Være senterets pressekontakt
 • Være senterets nettredaktør med ansvar for nettsiden www.selvmord.no og senterets facebookside
 • Bistå ved utarbeidelse av senterets årsrapport
 • Være rådgiver for senteret i kommunikasjonsfaglige spørsmål
 • Ivareta øvrige oppgaver knyttet til kommunikasjonsarbeid ved senteret

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole innen informasjonsstudier eller andre relevante studier tilpasset stillingens oppgaver. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring tilpasset stillingens oppgaver
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Bred kunnskap og erfaring med bruk av Vortex vil telle positivt
 • Erfaring med forskningsformidling vil telle positivt
 • Erfaring fra formidling av helse-/psykisk helse relatert stoff vil telle positivt
 • Erfaring med bruk av Wevideo, eller annen produksjon av korte videosnutter vil telle positivt

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er ansvarsbevisst, selvstendig, samfunnsinteressert og har gode samarbeidsevner. Du må ha evne til å evne til raskt å knytte kontakter, innhente og strukturere informasjon og være en positiv pådriver i arbeidsprosesser. Du må være utadrettet og omgjengelig, kunne arbeide effektivt og sette deg raskt inn i nye oppgaver. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som stillingstittel kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 563 500,- til 615 000,- avhengig av kompetanse, avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS