Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 01.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og to sentre. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall tilsatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk teknisk- og administrativ ansatte og ca 220 årsverk vitenskapelig ansatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi søker etter en faglig sterk kommunikasjonsrådgiver som i samarbeid med fakultetets ledelse, skal ivareta og utvikle det kommunikasjonsfaglige arbeidet ved fakultetet.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har en unik bredde i norsk sammenheng, og fakultetets forskning og kompetanse er svært samfunnsrelevant. Stillingen som kommunikasjonsrådgiver skal bidra til å ivareta vårt samfunnsoppdrag som utadrettet virksomhet, og omfatter det kommunikasjonsfaglige og koordinerende ansvar for fakultetets samlede innsats på området. Stillingen vil både ha strategiske og operative oppgaver, og du må trives i begge rollene.

Hovedvekten av stillingens arbeidsoppgaver er innholdsproduksjon av artikkelstoff om fakultets vitenskapelige virksomhet og resultater, og forutsetter et utstrakt samarbeid både med fakultets- og instituttledelse og med vitenskapelig ansatte. Kommunikasjonsrådgiveren inngår også i kommunikasjonsledernettverket ved UiO.

Fakultetets samlede kommunikasjonsressurser er fordelt på institutter og fakultet. Du vil jobbe tett med de øvrige kommunikasjonsmedarbeidere på fakultetet og fakultetets underenheter og blant annet lede det interne kommunikasjonsnettverket.

Stillingen rapporterer til fakultetsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, utvikle og realisere arbeidet med fakultetets strategier og planer på kommunikasjonsområdet
 • Selge inn saker til media og håndtere mediehenvendelser og formidle stoff til kanaler vi samarbeider med
 • Samordne kommunikasjonsvirksomhet på tvers av enheter, virksomhetsområder og kanaler.
 • Skrive artikkelstoff om fakultetets virksomhet og resultater, med særlig vekt på forskningsformidling.
 • Rådgi og tilrettelegge for kommunikasjonsstøtte til ledelsen på fakultet og institutter.
 • Kompetansehevingstiltak innen kommunikasjon og formidling, for både vitenskapelig og administrativt tilsatte
 • Andre oppgaver ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn og erfaring fra en stor organisasjon
 • Erfaring med journalistisk arbeid, sosiale medier og formidling via andre digitale kanaler. Erfaring med forskningsformidling vil være en fordel.
 • Erfaring med å utvikle kommunikasjonsarbeid strategisk
 • Erfaring med ledelse av prosjekt-/teamarbeid
 • Dokumentert meget god formuleringsevne på både norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for forholdet mellom akademia og samfunn, med et blikk for de gode historiene
 • Evne til å skape resultater i en stor og mangfoldig organisasjon
 • Evne til å motivere andre og skape gode relasjoner
 • Systematisk og analytisk
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Fleksibel med evne til å håndtere mange oppgaver samtidig

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver og en variert arbeidsdag
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 594.400 og kr 667.200, og som rådgiver SKO 1434 innenfor et spenn mellom kr 532.300 og kr 605.500, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Inntil 3 lenker/referanser til egne arbeider relevant for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Fakultetsdirektør: Bård Kjos, tlf: 91897458

Søk på stillingen