Stilling:

Førsteamanuensis i Kommunikasjon og Kultur

SØKNADSFRIST: 26.09.2018

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa som leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI er det en ledig stilling som førsteamanuensis i kommunikasjon og kultur. Stillingen er lagt til Institutt for kommunikasjon og kultur. Instituttet driver aktiv forskning og undervisning innen Creative Industries Management, kommunikasjonsledelse i skoler og barnehager, PR og kommunikasjon.

I tråd med BIs visjon om å være en ledende vitenskapelig handelshøyskole i Europa, søker vi etter en kandidat med doktorgrad i kulturledelse og kreativ næring fra en anerkjent institusjon. Stillingen er permanent og kandidaten bør kunne vise til relevant forskning publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter og dokumentere gode pedagogiske egenskaper. Stillingen er lagt til vår forskningsgruppe for kreativ næring og skal bidra til utbygging og utvikling av et forskningsmiljø på dette området.

Stillingen medfører undervisning relatert til utvikling og fornyelse av BIs program innenfor Creative Industries Management, og stillingen er tillagt et hovedansvar for utvikling av nåværende Executive programmer på feltet, deriblant produksjonsledelse.

Det bør også kunne vises til erfaring med å generere eksternt finansiert forskning. Det legges vekt på evne til å initiere og lede faglig innsats, samt til å skape tverrfaglig samarbeid med andre aktører innen forskning, undervisning og arbeidsliv, nasjonalt og internasjonalt. Gode pedagogiske evner forventes. Erfaring fra undervisning og veiledning på Executive nivå vil være fordelaktig.

Den som tilsettes må kunne dokumentere tilfredsstillende faglige kvalifikasjoner, forskningsmessig erfaring, og vitenskapelig kompetanse på flere fagområder. Det forutsettes omfattende kjennskap til næringen som sådan og fagfelt som produksjon- og eventledelse. Næringen er preget av høy digitaliseringstakt, og kunnskap om denne digitaliseringen i en eller flere bransjer vil være en fordel.

Ved Handelshøyskolen BI legges det vekt på empirisk og praktisk orientering, samt på undervisningskapasiteten i våre programmer innen alle fagområder. Dessuten vil det telle positivt at man, i tillegg til vitenskapelige kvalifikasjoner på doktorgradsnivå, kan dokumentere god formidlingsevne overfor studenter og BIs partnere i arbeidsliv og offentlig sektor.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige stillinger på universitetsnivå, slik de er uttrykt i BIs tilsettingsreglement. Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring og til personlige samarbeidsevner.

Stillingen vil bli innlemmet i BIs kollektive pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Lønn etter avtale.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider, aglige arbeid, inntil femten publikasjoner, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner sendes elektronisk. Husk at høyeste utdanning og annen relevant dokumentasjon må dokumenteres.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeid etter fristen. Arbeidene stiles til Rektor og sendes til Handelshøyskolen BI, Personalavdelingen, Nydalsveien 37, 0442 Oslo.

Stillingen ønskes besatt snarest.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Instituttleder Gillian Warner-Søderholm på telefon 46410697.

Send søknad