Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver (Seksjon fag- og tiltaksutvikling)

Frist 04.01.2019

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i 40 byer og steder i Norge. Vi er på landsbasis over 1800 ansatte og 4500 frivillige som arbeider for at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdig og omsorg. Organisasjonen rommer blant annet tiltak innen rusfeltet, psykisk helsevern, eldreomsorg, arbeidsmarkedstiltak, boligutvikling, nærmiljø og frivillighet.

Bli kjent med Kirkens Bymisjon

Seksjon fag- og tiltaksutvikling ved hovedkontoret i Kirkens Bymisjon Oslo har en støtte- og ressursfunksjon overfor våre 40 virksomheter og organisasjonens ledelse. Seksjonen er en del av avdeling Samfunn og utvikling og samhandler også med de øvrige Kirkens Bymisjonsstiftelsene i Norge.

Vi søker nå to nye medarbeidere (rådgiver/seniorrådgiver) i fast 100% stilling.

Arbeidsoppgaver

Seksjonen skal styrke fag- og tiltaksutvikling, kompetansebygging og dokumentasjon i organisasjonen ved å

· bistå virksomheter og avdelinger med kunnskaps- og tiltaksutvikling

· initiere og legge til rette for samarbeid og utveksling på tvers i organisasjonen

· skape gode rom for refleksjon, tiltaksutvikling og kompetansebygging

· initiere, utvikle og gjennomføre forskningssamarbeid med eksterne fag- og forskningsmiljøer

· formidle i samarbeid med virksomheter, kommunikasjonsseksjon og linjeledelse

Seksjonen arbeider for organisasjonens oppdrag ved å involvere de det gjelder i kunnskapsutvikling og gjennom prosjekter som bidrar til forbedret praksis og kraftfull påvirkning.

Kvalifikasjoner og egenskaper

· utdanning på masternivå innen sentrale deler av våre fagfelt: helse- og sosialfag eller samfunnsvitenskap

· god metodekompetanse

· erfaring fra involverende kunnskapsprosesser og påvirkningsarbeid er en fordel

· gode samarbeids- og formidlingsevner

· selvstendig, kreativ og analytisk

· lyst og evne til nybrottsarbeid

· kompetanse til å fasilitere og lede prosesser og samspille godt med bredden av våre praksisfelt

· ved ansettelsen legger vi vekt på personlig egnethet og sammensetning av teamet

Vi kan tilby

· Interessant arbeidshverdag med engasjerte kolleger

· Selvstendig og fleksibel stilling

· Lønn etter avtale

· Pensjonsordning

Den som tilsettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons verdigrunnlag og målsettinger.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med:

Søknad registreres elektronisk senest 04.01.2019

Tiltredelse: snarest

Søk på stillingen