Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder - Institutt for oral biologi

Søknadsfrist: 05.04.2021

Institutt for oral biologi ved Det odontologiske fakulet søker Instituttleder

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for oral biologi (IOB) har beliggenhet i nytt Rikshospital på Gaustad, men er tilknyttet Det odontologiske fakultet og driver forskning innen områdene anatomi, fysiologi, cellebiologi, biokjemi, mikrobiologi og immunologi samt undervisning i prekliniske basalfag og odontologiske fag. Instituttet har pr i dag i overkant av 60 tilsatte som fordeler seg på 23 vitenskapelige stillinger, 16 stipendiater, 20 teknikere og 4 i administrasjonen.

Om stillingen

Vi har en ledig stilling som instituttleder ved Institutt for oralbiologi.

Stillingen har en åremålsperiode på fire år fra 1. august 2021 med mulighet for forlengelse i ytterligere én periode.

Institutt for oral biologi (IOB) har beliggenhet ved Rikshospitalet på Gaustad, men er tilknyttet Det odontologiske fakultet og forsker innen områdene; anatomi, fysiologi, cellebiologi, biokjemi, patologi, mikrobiologi og immunologi samt undervisning i prekliniske basalfag og odontologiske fag.

Instituttet har i overkant av 60 ansatte.

Arbeidsoppgaver

Instituttleder er ansvarlig for å lede instituttets virksomhet innenfor rammer og planer fastsatt av universitets-, fakultets- og instituttstyret, og rapporterer administrativt, økonomisk og faglig til dekanen. Instituttleder har den faglig-strategiske ledelsen av instituttet, og er administrativt ansvarlig for at driften skjer innenfor gjeldende lover og regler. Videre er instituttleder delegert det overordnede personalansvar for alle ansatte ved instituttet, og skal sikre at personalforvaltningen utøves innenfor gjeldende lov- og avtaleverk. Instituttleder er også ansvarlig for instituttets økonomi, utarbeiding og oppfølging av årsplan og budsjett. Instituttleder er leder for all virksomhet ved instituttet innenfor de fullmakter som er delegert fra dekan, fakultets- og instituttstyret.

Kvalifikasjonskrav

 • vitenskapelig kompetanse fortrinnsvis på professornivå innen naturvitenskap/helsefag.
 • erfaring med personalledelse og økonomistyring.
 • erfaring med strategisk planlegging og prioritering av faglig virksomhet.
 • erfaring fra større forskningsprosjekter, forskningsformidling og forskningsfinansiering.
 • erfaring med koordinering av utdanningsvirksomhet, undervisningsledelse og ledelse av forskningsaktivitet.
 • erfaring fra internasjonalt samarbeid er en fordel.

Ved vurderingen av formelt kvalifiserte søkere, vil søkernes erfaringsbakgrunn og potensial bli vurdert opp mot myndighets-, ansvars- og oppgavefelt, slik det er angitt i stillingsbeskrivelsen. God rolleforståelse innenfor akademisk ledelse vil også bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Instituttleder skal ha en lyttende og involverende lederstil og være en teambygger som evner å samarbeide tverrfaglig.
 • Instituttleder skal være en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, ha gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser.

Vi tilbyr

 • Lønn som instituttleder, kode 1475, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 768 500 og kr. 1 019 400, avhengig av kompetanse og ansiennitet (78 - 88)
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev der du redegjør for din motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, arbeiderfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner.
 • fullstendig liste over vitenskapelige/faglige publikasjoner
 • vitnemål
 • attester
 • referanser (liste med 3 personer med navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom å at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknad med vedlegg må sendes inn elektronisk via vårt rekrutteringssystem i Jobbnorge. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningresultater m.m.

Referanse: 2020/13150

Kontaktinformasjon

 • Dekan og professor Tiril Willumsen tlf: 22852129, mobil 92299666, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS