Stilling:

Instituttleder - Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Søknadsfrist: 02.01.2019

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Grunnskolelærarar nyttar varierte pedagogiske metodar for å leggje til rette for læring hjå elevane. Målet er at elevane skal kunne utvikle seg og bruke evnene sine i eit fellesskap. Instituttet utdannar dessutan tospråklege faglærarar og faglærarar i idrett, friluftsliv og helse.

Vi lyser ut 100 % åremålsstilling for 4 år som instituttleder ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier med ansettelsesdato 01.08.19. Les mer om fakultetet og instituttet her.

Instituttleder har som øverste leder på instituttet det faglige og administrative ansvaret for utdanning, forskning, utviklingsarbeid og formidling. Instituttleder er også pådriver for samarbeid med praksisfeltet og aktiv deltakelse i fakultetets arbeid med internasjonalisering. Instituttleder har lederansvar for instituttets studieledere i tillegg til økonomi- og resultatansvar og er med i fakultetets ledergruppe og rapporterer til dekan.

Ansvar og oppgaver er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse for instituttleder.

Arbeidsoppgaver:

 • lede og utvikle instituttet i tråd med OsloMets verdier og med fokus på forskning, utdanning og formidling
 • ta aktivt del i og lede instituttets strategiske arbeid, utvikle og forankre strategier og handlingsplaner og ta aktivt del i fakultetets strategiske arbeid
 • videreutvikle en positiv og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø for medarbeidere og studenter ved å sikre medbestemmelse og medvirkning
 • representere arbeidsgiver og videreutvikle samarbeid med sentrale partnere i utdanningssektoren, næringsliv og offentlige myndigheter

Kvalifikasjonskrav:

 • lederutdanning og/eller ledererfaring
 • førstestillingskompetanse i relevant fagområde
 • kjennskap til grunnskole- og faglærerfeltet
 • kjennskap til grunnskole- og faglærerutdanning
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på et skandinavisk språk og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlige språkferdigheter dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon med resultatoppnåelse
 • erfaring fra undervisning, forskning og utviklingsarbeid knyttet til instituttets fagområder
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • evne til å tenke strategisk, fremtidsrettet og se endringsmuligheter
 • evne til å motivere og bygge gode relasjoner

Følgende vil også tillegges vekt:

 • personlig egnethet
 • motivasjon for stillingen
 • komplementær kompetanse til den øvrige ledergruppen

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg:

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • inspirerende og sterke fagmiljøer
 • mulighet til å prege fremtidens grunnskole- og faglærerlærerutdanning
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger:

Stillingen er en åremålsstilling med mulighet for å søke samme stilling ytterligere to ganger i til sammen 12 år. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1475 instituttleder, fra kr 713 600,- til kr 848 800,- pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 18/12021

Kontakt

Søknadsfrist: 02.01.2019

Logg inn og søk stillingen