Ledig stilling ved Institutt for samfunnsforskning

PhD-stipendiat - GREYSHADES

Søknadsfrist: 15.08.2020

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse, opprettet i Oslo i 1950. Instituttet har i underkant av 50 forskere med hovedsakelig samfunnsfaglig bakgrunn. Forskerne er organisert i tre faggrupper og forsker innenfor temaene: arbeid, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, digitalisering, valg og demokrati.


Vår forskning skal være faglig uavhengig, nyskapende, samfunnsrelevant og holde et høyt akademisk nivå. Forskningen skal frembringe kunnskap og forståelse for områder som er viktig i samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt

Utforsk inkludering og ekskludering i arbeidslivet!

Institutt for samfunnsforskning er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø på områdene samfunnsliv, politikk og arbeidsliv. Vi søker nå en PhD-stipendiat til forskningsprosjektet Shades of Grey: Negotiating Age Norms, Class and Gender in the time of Pension Reform (GREYSHADES), finansiert av Norges forskningsråds VAM-program.

Om prosjektet

Det er et uttalt mål å få flere eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb. Dette gjelder i Norge og de fleste andre land i Europa. Prosjektet undersøker hvordan ulike arbeidsplasser holder fast i, eventuelt skyver ut, seniorene som jobber der. Vi er særlig opptatt av hvordan dette spiller seg ut på arbeidsplasser med ulike krav til kompetanse, og med ulik kjønnsfordeling.

Prosjektet søker å produsere ny kunnskap om samspillet mellom kjønn og alder på ulike arbeidsplasser, og dermed sikre en bedre forståelse av inkluderende og ekskluderende mekanismer i arbeidslivet.

Prosjektet er tverrfaglig, og består av forskere med bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap og administrasjonsstudier. Kandidaten vi rekrutterer skal utforme et selvstendig prosjekt som utforsker formelle og / eller uformelle prosesser i arbeidslivet, med vekt på betydningen av alder (over 50 år), kjønn og kompetanse.Den som tilsettes vil bli en sentral bidragsyter til GREYSHADES-prosjektet og forventes å være en aktiv deltaker i et tett integrert forskningsfelleskap. Kandidaten skal gjennomføre et godkjent utdanningsprogram for en PhD-grad innenfor en tidsramme på 3 år innen sitt fagområde.

Kvalifikasjonskrav

  • Mastergrad eller tilsvarende utdanning innen samfunnsvitenskap, humaniora eller administrasjons- / organisasjonsstudier.
  • Erfaring med bruk av kvalitative forskningsmetoder.

Det er en fordel med tidligere arbeider av relevans for prosjektet. Det er en forutsetning at den som tilsettes behersker et skandinavisk språk som arbeidsspråk.

Vi tilbyr

  • Midlertidig tilsetting som stipendiat i tre år, med oppstart senest 1. januar 2021.
  • Lønn i henhold til gjeldende lønnssystem ved ISF, medlemskap i Statens pensjonskasse og gode forsikringsordninger.

Instituttet er organisert i forskningsgrupper, og den som tilsettes vil inngå i forskningsgruppen Likestilling, Integrering, Migrasjon (LIM).

Krav til søknad

Søkerne leverer en egen kortfattet prosjektbeskrivelse (3-5 sider) hvor kandidaten presenterer sine forskningsinteresser inn i GREYSHADES-prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen skal gjøre greie for tema, problemstillinger, valg av teori og metode, og en kort framdriftsplan for de ulike delene av forskningsarbeidet. Søkere oppfordres til å sette seg inn i prosjektets prosjektbeskrivelse. Kontakt prosjektleder Anne Skevik Grødem for tilgang til den.Søknad med prosjektbeskrivelse, CV med oversikt over utdanning og tidligere relevant arbeidserfaring, vedlagt kopier av vitnemål og attester, samt liste over eventuelle vitenskapelige arbeider skal sendes ISF elektronisk via denne siden.

Søknadsfrist er 15. august 2020.

Kontaktpersoner:

Søk på stillingen