Ledig stilling ved Innovasjon Norge

Teknologi- og forskningsutsending (New Delhi)

Søknadsfrist: 19.06.2019

Internasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid er et viktig satsingsområde for Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Følgende målsettinger står sentralt:

 • Tilrettelegge for norsk-indisk næringslivsrettet forskning og innovasjon i samspill med Forskningsrådets og Innovasjon Norges strategier. Fagområdene vil spenne vidt
 • Støtte opp om Norges Indiastrategi samt bidra til dialog og samarbeid med relevante myndighetsaktører for næringsliv og forskning på prioriterte områder
 • Promotere Norge som en attraktiv samarbeidspartner for India innen prioriterte satsingsområder for forskning og næringsliv
 • Være katalysator for nye initiativer for å realisere langsiktig partnerskap for grupper av bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner som har relevans for norsk næringsliv
 • Støtte opp under institusjonelt partnerskap for norsk-indiske forsknings- og utdanningsaktører
 • Støtte og styrke kommersialisering av norskutviklet teknologi og formidling av norsk FoU-virksomhet

Sentrale ansvars- og arbeidsområder

 • Etablering og vedlikehold av langsiktige relasjoner innen næringsliv, med FoU-institusjoner, organisasjoner og myndigheter i Norge og India
 • Oppfølging av samarbeidsavtaler mellom Norge og India relatert til forskning og teknologisamarbeid samt høyere utdanning som er relevant for disse avtalene
 • Bistand til norske aktører i forbindelse med markedsetablering og etablering av FoU-samarbeid. Informere om Forskningsrådets og INs satsinger og ordninger
 • Informasjon og kommunikasjon knyttet til arbeidsfeltet.
 • Initiering og gjennomføring av prosjekter og programmer
 • Stillingen har hovedfokus på India, men inkluderer også tett samarbeid med kolleger i Norge og internasjonalt
 • Institusjonell og personlig nettverksbygging

Ønskede kvalifikasjoner, erfaringer og egenskaper

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra forsknings- og innovasjonsrettet arbeid i Norge og internasjonalt
 • Kompetanse og nettverk knyttet til norsk næringsliv og internasjonalisering
 • God kjennskap/forståelse for norsk forsknings- og innovasjonssystem
 • Evne til målbevisst å utnytte sammenhengen mellom forskning, innovasjon for å oppnå kommersielle resultater
 • Evne til å kommunisere både med akademia og næringsaktører
 • Flytende i engelsk og norsk, muntlig og skriftlig er et krav
 • Stillingen krever gode samarbeidsevner, evne til å jobbe effektivt og levere resultater både selvstendig og i team
 • Høy etisk bevissthet i utøvelse av stillingen

Søkere til stillingen må være norske statsborgere. Stillingen anmeldes som diplomat via Utenriksdepartementet som Forsknings- og teknologiråd. Stillingen er ved Innovasjon Norges kontor, som er tilknyttet Kgl. norsk ambassade i New Delhi. Dette er en engasjement /prosjekt stilling på 2 år, med mulighet for forlengelse i 1+1 år, totalt maksimum 4 år. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Er du interessert? Dersom du mener å fylle de kriterier som er listet ovenfor hører vi gjerne fra deg.

Stillingen vil ha base ved Innovasjon Norges kontor i New Delhi/Mumbai og rapporterer til direktør for Innovasjon Norge India.

For spørsmål og mer informasjon ta kontakt med:

 • Direktør Helge Tryti +91 9910084524 / +47 93480899, [email protected] eller
 • Seniorrådgiver i Forskningsrådet Julie Christiansen +4797128413

Søk på stillingen