Stilling:

Avdelingsingeniør / overingeniør (ref. 39/18)

Søknadsfrist: 15.11.2018

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Ved Veterinærinstituttet i Oslo, Seksjon for medieproduksjon er det fra 01.01.2019 ledig en fast stilling som avdelingsingeniør / overingeniør.

Seksjon for medieproduksjon omfatter tre ulike arbeidsområder – medieproduksjon, glassforsyning og prøvemottak – og betjener både interne og eksterne bruker. Seksjonens hovedoppgave er å produsere medier og reagenser til diagnostikk og til ulike forskningsprosjekter og bidrar med kompetanse til utvikling/ «skreddersøm» av reagenser og medier til de ulike prosjektene. Seksjonen tar videre hånd om urent/infisert utstyr og instrumenter, sørger for en forsvarlig destruksjon og forsyner instituttets ulike fagseksjoner med rent/sterilt utstyr. Seksjonen har også ansvar for at prøvene blir tatt imot, registrert og fordelt til riktig analyseseksjon og for at bestilte medier og utstyr pakkes og sendes til brukerne. Seksjonen omfattes av instituttets akkreditering innen det mikrobiologiske fagområdet og bidrar til god kvalitet på de analysene som utføres og til å holde en god hygienisk standard ved Veterinærinstituttet.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes skal foruten å delta i den daglige produksjonen av medier, i samarbeid med seksjonsleder, ha det daglige ansvaret for planlegging og gjennomføring av produksjonen. Vedkommende vil også få ansvar for utvikling og drift av seksjonens kontrollaboratorium og skal for øvrig delta i det generelle HMS- og kvalitetssikringsarbeidet på seksjonen. Seksjonen står overfor en digitaliseringsprosess og det forventes at den som tilsettes kan bidra i denne prosessen. Ved behov må vedkommende også kunne delta i andre deler av seksjonens oppgaver.

Kvalifikasjoner

Det søkes det etter person med ingeniørutdanning/mastergrad innen mikrobiologi, næringsmiddelteknologi, kjemi eller lignende. Erfaring fra produksjon av aseptiske/sterile produkter og fra kvalitetssikringsarbeid vil være en fordel. Arbeid med biobank og gode datakunnskaper er også kvalifikasjoner som etterspørres – særlig erfaring med LIMS-systemet – og som vil teller positivt ved behandling av søknaden. Det forventes at man behersker både norsk og engelsk.

Personlige egenskaper- evne til å arbeide selvstendig, effektivt og nøyaktig- gode samarbeids- og kommunikasjonsevner- ha god gjennomføringsevne og kunne stå på ekstra når det trengs

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør i kode 1085, i ltr 45 – 53 (for tiden kr 409 100 – 464 800 pr. år) eller som overingeniør i kode 1087, i ltr 55 – 63 (for tiden kr 480 600– 555 100) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Veterinærinstituttet legger vekt på mangfold, og er en IA-virksomhet (IA: inkluderende arbeidsliv). Vi kan tilby fleksibel arbeidstid og sommertid, medlemskap i Statens Pensjonskasse med forsikringsordninger og gunstig lånetilbud. Vi har et godt fagmiljø, fleksible arbeidsforhold og tilgang til å leie bedriftshytte.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Ravithas Kathirgamadas, tlf. +47 986 25 213)

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 15. november 2018

Søknad merkes: 39/18

Send søknad