Stilling:

Senioringeniør - drift og utvikling av meldingstjenestene

Søknadsfrist 10.10.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Vil du jobbe med drift og utvikling av meldingstjenester?

Er du en erfaren systemadministrator med sans for utvikling og integrasjoner? Eller utvikler som har lyst til å jobbe mer med drift og integrasjoner? Nå har du muligheten!

Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) søker etter en person som vil jobbe med forvaltning, utvikling og drift av UiO sine meldingstjenester, samt integrasjon av meldingstjenestene med andre av UiO sine IT-systemer.

Stillingen som senioringeniør er plassert i Gruppe for drift av meldingstjenester, som har ansvaret for drift og videreutvikling av e-post, kalender, SMS og lynmeldinger/chat for UiO. I tillegg leverer vi enkelte tjenester til Universitets- og høyskolesektoren i Norge.

Det benyttes løsninger basert både på åpen kildekode og proprietær programvare. E-post og kalendersystemet er for eksempel Microsoft Exchange, mens e-postmottak og -utsendelse er bygget rundt Exim. E-postlistesystemet er Sympa, og vi er i ferd med å innføre Mattermost som ny chatløsning.

Som senioringeniør vil du få særskilt ansvar for enkelttjenester og prosjektledelse for aktiviteter knyttet til utvikling, endring og integrasjon.

Arbeidsoppgaver

Planlegge, installere, konfigurere, forvalte, automatisere, integrere, teste, overvåke, dokumentere, herde, feilrette og videreutvikle løsningene meldingstjenestegruppen er ansvarlige for.

Det er et vidt spekter av interessante og varierte arbeidsoppgaver, slik at det er gode muligheter til å påvirke arbeidsdagen og karriereretningen. Med titusenvis av brukere vil det være et fokus på å strømlinjeforme prosesser for å oppnå minst mulig manuelt arbeid og spesialløsninger, samt bidra til høy oppetid og tilgjengelighet på tjenestene.

USIT er en organisasjon med høy kompetanse og legger stor vekt på å gi sine ansatte utfordrende og lærerike oppgaver. Det er gode muligheter for faglig utvikling.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå. Erfaring og realkompetanse med relevans for oppgavene kan kompensere for manglende utdanning.
 • Kompetanse knyttet til prosjektledelse og -deltakelse, samt løsningsdesign/-arkitektur.
 • Erfaring fra oppsett, drift og tilpasning/utvikling av IT-systemer.
 • Kunnskap om integrasjonsarbeid og erfaring med koding.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Arbeidsområdet til gruppen for meldingstjenester spenner vidt, og det vil bli lagt vekt på

 • Relevante protokoller/standarder. For eksempel SMTP, IMAP, HTTP, TLS og LDAP.
 • Programvare knyttet til meldingstjenester – Microsoft Exchange, Exim/Postfix/Sendmail, ClamAV/SpamAssassin, Mattermost og lignende.
 • Forskjellige driftsverktøy som Zabbix, CFEngine, ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Git.
 • Databaser og kataloger for eksempel PostgreSQL, Oracle, Active Directory, OpenLDAP og DNS.
 • Programmering/skripting i Python, Bash, Erlang, Powershell, Perl eller andre språk, inkludert kjennskap til versjonskontroll, testing og utrulling.
 • Kunnskap om operativsystemer for tjenere, arbeidsstasjoner og mobile-enheter.
 • Programvare og klienter for e-post, kalender, lynmeldinger og samhandling.
 • Generell IT: Sikkerhet, nettverk, programvaredistirbusjon, med mer.
 • Prosjektrammeverk, spesielt DIFIs prosjektveiviser for offentlig sektor.
 • Sektorkunnskap om universiteter og høyskoler.

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig og i prosjekter med andre.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør (1181) etter det offentlige regulativ i lønnsspenn kr 607 700 - 802 600 per år etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver.
 • Trivelig arbeidsmiljø preget av fokus på samfunnsnytte og åpenhet.
 • Mulighet til å påvirke arbeidsdagen og karriereretningen.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, inkludert trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og mulighet for lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge og bør inneholde:

 • søknadsbrev.
 • CV.
 • vitnemål / attester.
 • liste med 2-3 referanser.

Husk å oppgi navn, tilknytning og kontaktinformasjon (e-postadresse, telefonnummer) for referansene.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om stillingen, eller har spørsmål, ta kontakt med gruppeleder, Bård Jakobsen på e-post [email protected] eller telefon 22852778.

Nærmere opplysninger om USIT finnes på www.usit.uio.no.

Søk på stillingen