Stilling:

Ingeniør til avdeling Gassteknologi

Søknadsfrist: 25.11.2018

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som er et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet.

Lyst til å jobbe i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Vi er på jakt etter en dyktig ingeniør som vil bidra til å realisere våre ambisjoner innen eksperimentelt arbeid i vår F&U-portefølje. Avdeling Gassteknologi ved SINTEF Energi utvikler og gjennomfører store prosjekter med utgangspunkt i bruk og håndtering av gass til energiformål.

Om oss

Vi har en ledende rolle i flere EU-prosjekter innen hydrogen, CO2-håndtering (CCS) og energieffektivisering. Vi leder blant annet NCCS som er Norges forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen CCS. Vi er sentrale i FME HighEFF som er tilsvarende senter for energieffektivisering i industrien.

Kundeportefølje består av nasjonale og internasjonale virksomheter, fra små og mellomstore bedrifter til store globale selskaper. Vi har kontinuerlig kundedialog for å sikre at vi forstår kundens behov og interesser. Slik sikrer vi forankring og et godt utgangspunkt når vi utvikler prosjekter sammen med andre forskningspartnere og industrien.

Viktige fag i prosjektene våre er prosessteknologi, strømningslære og termodynamikk. Vi har et sterkt miljø som jobber med simulering og eksperimenter relatert til komponenter og prosesser for CO2-fangst, -transport og -injeksjon, industriell varmegjenvinning, og hydrogenproduksjon, -transport og -lagring. Vi er opptatt av å utvikle prosesser som er mest mulig effektive og muliggjør ren og effektiv industri.

Om stillingen

Som ingeniør vil du jobbe i vårt nyrenoverte laboratorium der vi legger vekt på høy kvalitet og høy sikkerhet. Du vil være involvert i design av forsøksoppsett, bygging, og forsøkskjøring, databehandling og rapportskriving. Hos oss er måling og regulering av temperaturer, trykk og strømningsrater særlig sentralt.

Sentralt i vår strategi er samspillet mellom laboratorieforsøk og matematiske modeller. Det betyr at vi utvikler og bygger avansert utstyr i laboratoriet som benyttes til å fremskaffe data av høy kvalitet. Eksperimentelle data er nødvendig for å utvikle og forstå matematiske modeller, samt for validering av prosesser og komponenter. Noen eksempler på hva vi gjør i laboratoriet:

• Eksperimenter for å undersøke hydrogen-produksjon

• Trykkavlastning av CO2-systemer

• Måling av fysiske egenskaper til gassblandinger (viskositet, faselikevekt)

• Testing av nye konsepter for varmevekslere og kondensering av CO2-dråper på nanostrukturerte overflater

Vi søker en løsningsorientert og lærevillig ingeniør med bakgrunn fra fag som maskin, elektro, automasjon eller prosessteknologi. Ferdigheter innen ett eller flere av disse områdene kreves: finmekanikk, instrumentering, kalibrering, design, CAD-tegning, samt datainnsamling. Vi søker deg som er selvstendig og som sammen med kolleger har evne og interesse til å utvikle deg videre faglig.

Vi tilbyr:

• Gode utviklingsmuligheter

• Godt arbeidsmiljø

• Lønn etter avtale

• Gunstige pensjons- og forsikringsordninger

• Fleksibel arbeidstid

Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer til å søke tidlig.

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Web: www.sintef.no

Kontakt: Mona J. Mølnvik (Forskningssjef)

Telefon: 930 08 868

E-post: [email protected]

Søk på stillingen