LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

IT-arkitekt - Avdeling for IT

Søknadsfrist: 19.09.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for IT, er det ledig en fast stilling som IT-arkitekt i seksjon for rådgivning og forvaltning, Avdeling for IT.

Avdeling for IT har rundt 135 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er organisert i tre seksjoner; Rådgivning og forvaltning, Virksomhetsnære tjenester og Digitale basistjenester. Avdelingen har bl.a. ansvar for utvikling og drift av universitetets datanettverk og infrastruktur, samhandlingsløsninger, forskningstjenester, businessapplikasjoner, web-portal, drift av HPC tjenester, brukerstøtte og ulike applikasjonsløsninger. Les mer på denne linken.

Avdelingen skal bidra til å øke UiTs evner til å imøtekomme fremtidige forventninger og muligheter med digitalisering og bruk av moderne teknologi. Avdelingen skal også være en synlig og aktiv digitaliseringspartner for utdanning, formidling og forskning ved UiT.

Oppgaver og ansvar

Som IT-arkitekt vil du ha følgende oppgaver og ansvar:

 • Kartlegge eksisterende områder ved behov, f.eks. før eller ved oppstart av prosjekter.
 • Utarbeide og beskrive målbilder til bruk for beslutninger og i prosjekter, samt transisjonsbeskrivelser som understøtter overgangen fra «as-is» til «to-be».
 • Oppdatere UiTs felles arkitektur-dokumentasjon ihht. de rammene som eksisterer
 • Bidra til å utvikle arkitekturfunksjonen gjennom å
  • Delta i arkitekturrådet med egenproduserte arkitektursaker, samt evaluering av andres
  • Være veileder og ressursperson ovenfor prosjekter og aktiviteter der arkitekturbeskrivelser skal leveres.
  • Utvikle/foreslå nye og hensiktsmessige arkitekturframstillinger for best mulig å adressere behovene som skal ivaretas.
 • Som IT-arkitekt vil du kunne arbeide innenfor ulike arkitekturfaglige disipliner og virksomhetsområder, alt etter UiTs behov, samt din kompetanse og interesse.

Stillingen kan få andre arbeidsoppgaver ut fra avdelingens strategiske satsinger.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Seksjonsleder Nina Smaadal,

Virksomhetsarkitekt Johnny Hansen,

Kvalifikasjoner og egenskaper

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere IKT-utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • God forståelse av prosesser og aktører i UH-sektoren
 • Meget gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, både muntlig og skriftlig

Det er også ønskelig med:

 • Erfaring eller kjennskap til TOGAF eller tilsvarende rammeverk
 • Erfaring med modellering og bruk av modelleringsverktøy, teknisk og funksjonell dokumentasjon
 • Erfaring med prosessledelse

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å sette deg inn i behov, både funksjonelt og teknisk
 • Vilje til å ta ansvar og mot til å lede andre – også i vanskelige situasjoner
 • Evne til å arbeide strukturert og være løsningsorientert
 • God til å håndtere mange interessenter
 • Sterk på gjennomføring av prosjekter/prosesser
 • Evne til å skape gode relasjoner og ta initiativ
 • Evne til å skape entusiasme og motivere andre

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi ønsker flere kvinner ved Avdeling for IT og oppfordrer kvinner til å søke

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • Gode muligheter for egenutvikling og kompetanseheving
 • Et godt og inspirerende arbeidsmiljø med dyktige og trivelige kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter Statens regulativ senioringeniør kode 1181. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS