Ledig stilling ved SINTEF

Ingeniør - fysikalsk metallurgi

Søknadsfrist: 20.08.2019

Vil du være med å bidra til løsninger for fremtidens industri?

SINTEF Industri, avdeling Metallproduksjon og prosessering har ledig stilling som ingeniør innen fysikalsk metallurgi.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi og petroleumsteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

Vår forskningsgruppe Støping, forming og resirkulering søker en dyktig ingeniør som skal arbeide med metallografi, bildebehandling og materialkarakterisering i ca 50% av tiden, og som skal inngå i driftsteam knyttet til ny 3D-printer, formingslaboratorium, støperilaboratorium og fuktningslaboratorium i ca 50% av tiden. Arbeidsoppgavene vil være å operere og drifte instrumenter/utstyr og kjøre forsøk i de ulike laboratoriene. Vår laboratorievirksomhet skal digitaliseres og kjennskap til LIMS-systemer vil være en fordel.

Vår nye medarbeider må ha formell kompetanse på B. Sc./ingeniør-nivå innen materialteknologi, maskin eller andre relevante fagområder. Nyutdannede kan søke siden det vil gis spesialopplæring på de enkelte laboratorier/utstyrsenheter/instrumenter. Det forutsettes at søkere har interesse for praktisk laboratoriearbeid og laboratoriedrift.

Stikkord for personlige egenskaper:

§ Gode samarbeidsevner

§ Leveranseorientert

§ Løsningsorientert

§ Selvstendig, fleksibel og lærevillig

§ Nøyaktig, strukturert og ryddig

§ God framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

§ Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater

Vi tilbyr:

§ Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling

§ Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt

§ Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedykt i lønn

Kontaktpersoner:

Hvem er vi:

Forskningsgruppen Støping, forming og resirkulering er en del av avdelingen Materialproduksjon og prosessering ved SINTEF Industri. Vi utfører primært oppdragsforskning for landbasert vareproduserende industri med vekt på utvikling, videreforedling og resirkulering av metaller. Gruppen består i dag av åtte personer og vi jobber tett sammen med andre grupper i SINTEF og NTNU for å løse forskningsoppgaver innenfor våre fagfelt. Vi har i dag prosjekter innenfor aluminium legeringsutvikling, støping av aluminium og jern, forming av aluminium og resirkulering av aluminium. Vi drifter store avanserte laboratorier både innenfor forming og støping, og har i tillegg et state-of-the-art metallografisk laboratorium. Vi bidrar nå til bygging av ny nasjonal infrastruktur på tilvirkning (ManuLab) og installerer i den forbindelse ny 3D-metallprinter.

Søk på stillingen

Kontaktperson:

Hjemmeside: www.sintef.no