LEDIG STILLING VED SINTEF

Dataingeniør, nettverks- eller systemtekniker

Søknadsfrist: 08.11.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

SINTEF søker neste generasjon problemløsere SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til vekst, innovasjoner og løsninger for våre kunder og samfunnet. Sammen med våre kunder jobber vi hver dag med å skape samfunnsnytte og konkurransekraft. FNs bærekraftsmål er førende for arbeidet i SINTEF. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean søker dataingeniør, nettverks- eller systemtekniker

Avdeling Fiskeri og ny biomarin industri søker etter dataingeniør til forskningsgruppen Marin modellering og analyse. Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i team som består av forskere med faglig bakgrunn innen oseanografi, fysikk, marin teknikk, hydrodynamikk, nautikk og kybernetikk. Forskningsgruppen utvikler havmodeller og simuleringsverktøy for design og operasjonsstøtte i flere havnæringer som fiskeri, havbruk, maritim, olje og gass både nasjonalt og internasjonalt. Det benyttes programmeringsspråk som C++, Python og Fortran og metodikk for programvareutvikling basert på versjonskontroll og kontinuerlig integrasjon. Gruppen bruker utviklingsverktøy som CMake, Conan, Docker, Microsoft Visual Studio, Bitbucket, Jira, Confluence og Bamboo.

Arbeidsområder hos oss vil være å:

• Utvikle og drifte infrastruktur og datasystemer i samarbeid med vår IT-systemleverandør.

• Samarbeide med våre forskere i utvikling, vedlikehold og videreutvikling av programvare, tjenester og databaser.

• Utvikle web-tjenester basert på simulerte og innsamlede data.

Vi søker etter deg som:

• Har kompetanse innen Linux-systemadministrasjon, nettverksadministrasjon og serverdrift.

• Har bachelorgrad eller høyere utdannelse innen informatikk kybernetikk, datateknologi eller tilsvarende

• Har interesse for og erfaring med programvareutvikling, programvareoptimalisering og systemarkitektur.

• Liker å definere utfordrende problemstillinger og inspireres av å løse dem i praksis.

• Er engasjert, målrettet og nysgjerrig.

• Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne.

• Kommuniserer godt med medarbeidere.

Vi tilbyr:

• Gode utviklings og karrieremuligheter.

• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team.

• Godt arbeidsmiljø med dyktige og trivelige kollegaer.

• Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er ledende i Europa.

• Internasjonale utfordringer og muligheter.

• Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid.

• Gode pensjon og forsikringsordninger.

Kontorsted er Trondheim.

Stillingen rapporterer til leder for forskningsgruppen. Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 08.11.2021.Synes du dette virker spennende og vil høre mer?

Ta kontakt med:

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS