LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Overingeniør / senioringeniør i Alge Genomikk og Marin Mikrobiomer

Søknadsfrist: 28.02.2021

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi / Norges fiskerihøgskole

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en fast stilling som overingeniør/senioringeniør. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Mikroalger og Mikrobiomer ved Norges fiskerihøgskole.

Norges fiskerihøgskole (NFH) er et tverrfaglig institutt for marin forskning og utdanning. Forskningen og den forskningsbaserte undervisningen er av høy nasjonal og internasjonal kvalitet. NFH har forskningsmiljøer blant annet innen ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi, bioprospektering, mikroalger og mikrobiomer, utnyttelse av marine ressurser samt helsemessige effekter av sjømatkonsum.

Forskningsgruppen Mikroalger og Mikrobiomer bruker multi-omiks og avanserte dyrkningstekniske metoder til å knytte sammen molekylær mikrobiell økologi med marin bioteknologi for utnyttelse av CO2 og bærekraftig bioteknologi. Gruppens arbeid er i krysningspunktet mellom tradisjonelle marine mikroalge studier, komplekse mikrobiomstudier og syntetisk biologi.

UiT – Norges Arktiske Universitet og ferrosilisiumverket Finnfjord AS har i flere år samarbeidet om et algeprosjekt som går ut på å redusere CO2-utslipp med alger og marin mikrobiomer. Stillingen er en del av UiTs to strategiske tiltak med karbonfangst i Finnfjord AS og et nytt fokus på økosystembasert bioteknologi (ABSORB).

Arbeidsoppgaver

Den foretrukne kandidaten skal ha ansvar for å utvikle og lede gruppens data og (meta-)genomiker. Hovedaktivitetene vil være knyttet til genomikk, metagenomikk, transkriptomik og metabarkode sekvensering. Videre vil integrering av sekvensdata med massespektroskopi og multi-omiks data bli viktig. Personen kommer til å jobbe med forskere som driver med eksperimentell mikrobiologi i felt, tokt og på lab og kunne utføre eller bistå med grunnleggende molyklærbiologi -lab, tokt og feltarbeid. Dette kan inkludere feltarbeid i polare områder. Stillingen vil i perioder være tilknyttet UiT sitt laboratorium i Finnsnes.Den som ansettes vil være en ressursperson i gruppen i forbindelse med undervisning og praktisk veiledning av MSc og PhD studenter, og for samarbeidspartnere. Kandidaten vil også bistå med praktisk veiledning og metodeutvikling i genomikk og multi-omiks. Dette inkluderer identifisering og administrasjon av tilgang til HPC datamaskiner, dokumentasjon, tolkning av data, og kvalitetssikring. Det forventes at kandidaten lærer nye metoder og prosedyrer for å støtte et stadig skiftende forskningslandskap innen algegenomikk og mikrobiomikk.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Kvalifikasjoner

Søkeren forventes å ha alle følgende kvalifikasjoner:

 • M.S.c eller PhD i Molekylærbiologi, (bio)informatikk, mikrobiologi eller tilsvarende. Kandidater med PhD kompetanse oppfordres til å søke.
 • Erfaring med mikroalger og/eller mikrobiomer
 • Arbeidserfaring og høy kompetanse med UNIX/Linux
 • Høy kompetanse i programmeringsspråket R og/eller Python
 • Evne til å bruke og/eller lære et eller flere andre programmeringsspråk (C++, Perl, Java)
 • Praktisk erfaring i én eller flere metoder slik som genomikk for mikroeukaryoter, metagenomikk, transkriptomikk og/eller metatranskriptomikk.
 • Kandidaten må ha grunnleggende kunnskap med laboratoriemetoder og eksperimentelt design i mikrobiologi og molekylærbiologi.

Det kreves god fremstillingsevne på engelsk, og fortrinnsvis gode kunnskaper i norsk eller annet scandinavisk språk.

Personlig egnethet

Den ideelle kandidaten for denne stillingen vil utvise stor grad av selvstendighet og kunne utføre selvstendig arbeid, men også føle seg komfortabel med å jobbe på prosjekter ledet av andre, inkludert studenter og samarbeidspartnere. Kandidaten bør glede seg over å jobbe mot vitenskapelige publikasjoner, søknader og være villig til å hjelpe til med å utvikle undervisningsmateriell. Den som ansettes skal veilede og lære bort anvendelser for ulike applikasjoner fgenomik, metagenomik og datamaskinvitenskap for mikrobiologi.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1087 eller 1181 senioringeniør avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS