Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senioringeniør - Institutt for biovitenskap

Søknadsfrist: 21.10.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for biovitenskap er et av ni institutter ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttets forskning er organisert i fem fagseksjoner med tema innen biokjemi, molekylærbiologi, fysiologi, cellebiologi, genetikk, akvatisk biologi, toksikologi, økologi og evolusjonsbiologi. Instituttet har ca 380 bachelorstudenter, 170 masterstudenter og 75 doktorgradsstudenter. Med 52 faste vitenskapelige stillinger, post-docs., forskere, ingeniører og administrativ stab har instituttet ca 330 ansatte fra mer enn 30 forskjellige land. Instituttet har som mål å holde høy internasjonal standard inne både forskning og utdanning.Instituttets nye bachelorprogram i biovitenskap er det første i sitt slag hvor programmering og modellering er integrert som kjerneelementer i studiet.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig fast fulltidsstilling som senioringeniør ved Institutt for biovitenskap.

Ingeniørstillingen er knyttet til InVivo-avdelingen på instituttet, som er en godkjent forsøksdyravdeling, og inkluderer forsøk med tradisjonelle laboratoriedyr (mus og rotte), fisk, kyllingembryo og feltforsøk. Avdelingen har både interne og eksterne brukere.

Avdelingens hovedoppgaver er knyttet til oppstalling, stell og avl av dyr til forsøk, samt praktisk opplæring og teknisk støtte i forbindelse med ulike forskningsprosjekter som involverer bruk av dyr i forsøk.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes i stillingen vil samarbeide med avdelingsleder om administrative oppgaver, samt med avdelingens øvrige personell om driftsrelaterte oppgaver, og også ved behov fungere som stedfortreder for avdelingsleder. Stillingens innehaver vil (i tillegg til avdelingsleder) inneha rolle som «Personell med særskilt kontrollansvar (PMSK)», og ansvar for daglig oppfølging av forskere og aktiviteter, samt etterlevelse av relevante regelverk.

Videre vil stillingens arbeidsoppgaver i hovedsak være knyttet til:

 • Samarbeid med avdelingsleder om avdelingens drift.
 • Koordineringsansvar for brukerregistrering, aktiviteter og tjenestetilbud.
 • Ansvar for avdelingens Colony Management Database (PyRAT), herunder opplæring av brukere, oppfølging av bruken av journalsystemet samt kontakt med leverandør.
 • Bistå med faglige vurderinger og rådgivning til både avdelingens personell og forskere, samt instituttet forøvrig.
 • Kontinuerlig forbedring og HMS-arbeid, samt oppfølging av infrastruktur.

Den som ansettes i stillingen vil være en del av avdelingens til enhver tid gjeldende vakt- og beredskapsordning. Stillingen rapporterer til avdelingsleder for InVivo-avdelingen.

Det tas forbehold om eventuelle endringer i stillingens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes i stillingen må ha:

 • Formell kompetanse på minimum mastergradsnivå innen relevant fagdisiplin og dokumentert opplæring og kompetanse innen arbeid med forsøksdyr. Doktorgrad og relevant forskningsbakgrunn er ønskelig. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Dokumentert vedlikeholdelse av kompetanse innen bruk av dyr i forskning, jmf. «Forskrift om bruk av dyr i forsøk», §24.
 • Erfaring fra administrativt arbeid i en forsøksdyravdeling, samt praktisk arbeid med stell og tilsyn av gnagere og fisk.
 • Bred kunnskap om regelverk og krav til drift av forsøksdyravdelinger, samt god teknisk forståelse.
 • Erfaring fra aktivt HMS-arbeid.
 • Svært gode kommunikasjonsevner på både engelsk og et skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra rolle som PMSK og administrativt arbeid i en forsøksdyravdeling
 • Bakgrunn fra relevante vitenskapelige miljøer, herunder flerårig erfaring innen bruk av dyr i forsøk og utarbeidelse av relevante søknader. Erfaring med utarbeidelse og bruk av scoreskjema for oppfølging av komplekse studier er ønskelig. Vedkommende må kunne utarbeide fremtidige søknader om forsøk av relevans for avdelingens drift, og kunne være forsøksansvarlig på disse.
 • Erfaring med drift og utvikling av Colony Management Database, fortrinnsvis PyRAT.
 • Erfaring med utarbeidelse av risikoanalyser vil være en stor fordel.
 • Erfaring fra undervisning i dyreforsøkskurs.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst og trygg i en rolle med kontrollansvar.
 • Pålitelig og strukturert, med høy gjennomføringsevne.
 • Tydelig formidler til ulike målgrupper.
 • Faglig engasjement og stor arbeidskapasitet.
 • Fleksibel og serviceinnstilt.
 • Kan arbeide selvstendig og i team.

Personlig egnethet tillegges særlig stor vekt.

Vedkommende som ansettes må etterleve avdelingens krav til hygiene og karantene, og kan ikke være kjent allergisk mot mus eller rotte.

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør kode 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 563 700 og kr 640 200, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Kompetansepåbygg av relevans for stillingen

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og evt. relevante kursbevis
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Send søknad».

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet kontakt: HR rådgiver Nina Holtan, telefon: 22 85 44 24, eller e-post: [email protected].

Send søknad

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS