Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Programmerer innenfor komputasjonell semantikk

Søknadsfrist: 10.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Om stillingen

En midlertidig stilling som programmerer (senioringeniør, SKO 1181) innenfor komputasjonell semantikk er ledig for 3 år ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Stillingen er finansiert av Norges Forskningsråd og er knyttet til prosjektet Universal Natural Language Understanding. Målet til prosjektet er å lage semantiske representasjoner i form av diskursrepresentasjonsstrukturer (DRSer) fra syntakstrær i Universal Dependencies-formalismen, gjennom å bruke både regelbaserte teknikker fra Glue-semantikk og (nevrale) maskinglæringsmetoder i en prosess som normaliserer syntakstrærne, omskriver nodene som lambdauttrykk på en grovkornet, språkuavhengig måte og komponerer dem.

I tillegg vil prosjektet gjøre språkspesifikk berikelse av de resulterende semantiske representasjonene basert på leksikalske ressurser for norsk.

Søkere som ønsker å vite mer om prosjektet bes kontakte prosjekleder professor Dag Haug.

Senioringeniøren vil være en del av prosjektets kjernegruppe sammen med en postdoktor, en PhD-stipendiat og prosjektlederen. Senioringeniøren vil lede det tekniske arbeidet med implementering og vedlikehold av systemet som utvikles i prosjektet, og vil få anledning til å være medforfatter på publikasjoner i prosjektet.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning minimum tilsvarande mastergrad i informatikk, datalingvistikk eller liknende. En PhD i et tilsvarende felt og/eller industrierfaring vil være en fordel.
 • praktiske programmeringsferdigheter
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på engelsk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 532 300 til kr 627 700 per år, avhengig av kvalifikasjoner
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-viksomhet, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • kodeeksempler/lenke til github-repo

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, klikk “Søk stillinga”.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi viser òg til regelverk for teknisk-administrativt ansatte.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om rekrutteringsprosessen:

Søk stillinga