Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postmaster - senior- / overingeniør - drift og utvikling av UiOs meldingstjenester

Søknadsfrist: 27.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Vil du jobbe med drift og utvikling av UiOs meldingstjenester?

Er du en systemadministrator med sans for utvikling og integrasjoner? Eller utvikler som har lyst til å jobbe mer med drift? Her har du muligheten.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) søker etter en person som vil jobbe som overingeniør/senioringeniør med utvikling, forvaltning og drift av UiO sine e-post og meldingstjenester, samt integrasjon av disse med andre av UiOs IT-systemer.

Stillingen som senior-/overingeniør er plassert i Gruppe for drift av MacOS, mobile enheter og meldingstjenester, som blant annet har ansvar for drift og videreutvikling av e-post, kalender, SMS og lynmeldinger/chat for UiO. I tillegg leverer vi enkelte av tjenestene til Universitets- og høyskolesektoren i Norge.

Det benyttes løsninger basert både på åpen kildekode og proprietær programvare. E-post- og kalendersystemet er for eksempel Microsoft Exchange, mens postmottak og -utsendelse er bygget rundt Exim, e-postlistesystemet er Sympa og Mattermost brukes som en av UiO sine chatløsninger. MS365 brukes en del og gruppen er ansvarlig for elementer av dette også.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene til meldingstjenestegruppen er varierte og inkluderer alt fra teknologi- og løsningsrådgivning, brukerstøtte og kursing til programmering, installasjon, dokumentasjon og konfigurasjon av IT-løsninger. Flere av tjenestene har høye krav tiltjenestekvalitet og -tilgjengelighet, slik at man vil jobbe med lastbalansering, overvåkning, automatisering og redundans med mer.

For en senioringeniør vil det i tillegg være aktuelt å gi særskilt ansvar for enkelttjenester og prosjektledelse for aktiviteter innen gruppens ansvarsområde.

Kvalifikasjonskrav

  • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole på bachelornivå, masternivå innen IT for senioringenør. Erfaring og realkompetanse med relevans for oppgavene kan kompensere for manglende utdanning.
  • Kompetanse og/eller erfaring fra prosjektarbeid.
  • Kunnskap om oppsett, drift og tilpasning/utvikling av IT-systemer.
  • Kunnskap om integrasjonsarbeid og erfaring med koding.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Arbeidsområdet til gruppen for meldingstjenester spenner vidt, og det vil bli lagt vekt på kompetanse/erfaring i:

  • Programvare, systemer og protokoller innen meldingstjenester, primært e-post.
  • Exchange Online, MS365.
  • Konfigurasjons- og automasjons-verktøy.
  • Operativsystemer for tjenere, arbeidsstasjoner og mobilenheter.
  • Programvare og klienter for e-post, kalender, lynmeldinger og samhandling.
  • Generell IT: Sikkerhet, nettverk, programvaredistribusjon, med mer.
  • Prosjektrammeverk

Personlige egenskaper

  • Evne til å jobbe selvstendig og i prosjekter med andre.
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • Kvalitetsbevisst, løsningsorientert og strukturert.

Vi tilbyr

  • Lønn som overingeniør (1087) etter det offentlige regulativ i lønnsspenn kr 488 000 - 640 200 per år etter kvalifikasjoner, som senioringeniør (1181) innenfor kr 583 900 - 704 900.
  • Varierte og interessante arbeidsoppgaver.
  • Trivelig arbeidsmiljø preget av fokus på samfunnsnytte og åpenhet.
  • Mulighet til å påvirke arbeidsdagen og karriereretningen.
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, inkludert trening i arbeidstiden.
  • God pensjonsordning og mulighet for lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge og bør inneholde:

  • Søknadsbrev
  • CV
  • Vitnemål/attester
  • Liste med 2-3 referanser

Husk å oppgi navn, tilknytning og kontaktinformasjon (epostadresse og telefonnummer) for referansene.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om stillingen, eller har spørsmål, ta kontakt med:

Nærmere opplysninger om USIT finnes på www.usit.uio.no.

Søk på stillingen