Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Over-/senioringeniør-stilling - Kjemisk institutt

Søknadsfrist: 03.08.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kjemisk institutt er Norges største institusjon for forskning og utdannelse i kjemi. Vi har forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanner kandidater til et bredt spekter av stillinger i næringsliv, akademia, forskningsinstitusjoner, skoleverket og den offentlige forvaltningen. Vår forskning spenner fra grunnleggende kjemiske problemstillinger til anvendelser innen miljø, helse, energi og materialer. Instituttet har en bred kontaktflate mot industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Vi har utstrakt samarbeid med andre institutter. Senter for materialvitenskap og nanoteknologi er en betydelig tverrfaglig satsing i samarbeid med Fysisk institutt her ved Universitetet i Oslo. Kjemisk institutt har også et eget skolelaboratorium rettet mot utdannelse, formidling og didaktikk innen kjemifaget.

Om stillingen

Fast stilling som overingeniør/senioringeniør er ledig ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo. Instituttet er organisert i 7 forskningsseksjoner, har et eget skolelaboratorium samt en sentral rolle i Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Informasjon om forskningsseksjonen:

Stillingen er organisert under Seksjon for uorganisk materialkjemi. Seksjonens forskning er i hovedsak eksperimentell. Seksjonen opererer en rekke høyt spesialiserte laboratorier med avansert instrumentering. Forskningsaktivitetene dekker syntese, karakterisering og modellering knyttet til uorganiske funksjonelle materialer, tynne filmer/belegg og nanomaterialer, med anvendelser innen energiteknologi, sensorteknologi, prosessteknologi, katalyse og annet. Dette innebærer lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid med akademiske institusjoner, forskningsinstitutter og næringsliv. Seksjonen er for tiden partner i de nasjonale senterne iCSI, Centre for industrial Catalysis Science and Innovation, og FME Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology og FME MOZEES innen Mobility Zero Emission Energy Systems. Seksjonen har ansvar for en nasjonal infrastruktur, RECX, knyttet til røntgenbaserte metoder.

Utover RECX, har seksjonen en rekke laboratorier som omfatter materialsyntese (bulk og nanomaterialer), tynn-film fremstilling (atomlagsdeponering ALD), batteriteknologit; overflatestudier (reaktor-STM, AFM), termisk analyse (TA, TG, DSC) og magnetisk karakterisering (VSM, PPMS, MPMS). I tillegg kommer annen instrumentering, herunder elektronmikroskopi (FE-SEM), optisk spektroskopi (UV-VIS-NIR, FTIR, ellipsometri), metallografi, reaktivitet (GC/MS). Seksjonen har vesentlige aktiviteter innen beregningsbasert kjemi og materialvitenskap. Laboratoriene er underlagt forskningsgruppen for "funksjonelle uorganiskmaterialkjemi", UMK, ved Kjemisk institutt. Seksjonen er tett integrert i Senter for materialvitenskap og nanoteknologi. Seksjonen er en tung bruker av hard-røntgen synkrotronstråling, primært ved ESRF, herunder ved de sveitsisk-norske strålelinjer SNBL, Grenoble. Gruppen benytter elektron- og nøytrondiffraksjon aktivt i sin forskning, basert på eksternt samarbeid.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil gis ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av seksjonens laboratorier, spesielt i tilknytning til

 • høy-vakuum komponenter
 • gassblandingssystemer og reaktoranlegg
 • analyseenheter som MS, GC, spektroskopi
 • ovner og temperaturstyring
 • styringselektronikk, datalogging og databehandling

Arbeidsoppgavene inkluderer ansvar for HMS rutiner knyttet til laboratorier og instrumenter. Kandidaten skal delta aktivt i innkjøp av teknisk utstyr og implementering av dette i seksjonens laboratorier. Arbeidet vil innebære betydelig vekselvirkning og samarbeid med instituttets verksteder; glassblåsing, mekanisk, og elektronikk/IT.

Arbeidet skal utføres i samråd med seksjonsleder og ansvarlig vitenskapelig person.

Stillingen tilhører instituttets felles personalressurs. Stillingsinnehaveren rapporterer til seksjonsleder, for tiden professor Helmer Fjellvåg. Stillingsinnehaveren kan også pålegges andre oppgaver ved instituttet dersom hensynet til instituttets virksomhet tilsier dette.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha høyere utdanning innen naturvitenskaplige og teknologiske fag, minimum tilsvarende bachelor grad for overingeniør og minst mastergrad eller sivilingeniør for senioringeniør. Realkompetanse med klar relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.

Vi oppfordrer nyutdannede med relevant bakgrunn til å søke, men vil gi fortrinn til søkere med dokumentert erfaring innen en eller flere av følgende områder:

 • høy-vakuum instrumentering
 • design og konstruksjon av gassblandingssystemer/reaktoranlegg tilknyttet analyseenheter som GC, MS eller IR samt scrubbing-enheter for destruksjon av gass- og væskekomponenter
 • ovner og temperaturstyring
 • styringselektronikk, datalogging og databehandling.

For tilsetting som senioringeniør forutsettes omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå.

Det stilles krav til god evne til skriftlig og muntlig bruk av skandinavisk og engelsk språk

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må evne å kommunisere med ulike kategorier av brukere, samt ha evne og vilje til å inngå i faglig samarbeid innen forskningsseksjonen. Vi søker en selvstendig, ansvarsbevisst og serviceinnstilt person. Gode samarbeidsevner og god struktur i det daglige arbeid er nødvendig. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • lønn som stillingstittel kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 491 200 og kr 574 700, avhengig av kompetanse og ansiennitet. For ansettelse i stillingstittel kode 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 534 400 og kr 637 , avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til inBjørn C Helland-Hansentervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet jobbnorge, ta kontakt med HR Rådgiver Ørjan Pretorius, [email protected].

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS