Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senioringeniør - digital signalbehandling og bildeanalyse

Søknadsfrist 08.03.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1400 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig en 100% fast stilling som senioringeniør. Stillingen inngår i forskningsgruppen for Digital signalbehandling og bildeanalyse (DSB) ved Institutt for informatikk (Ifi), som hører inn under Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Arbeidet omfatter spesielt drift og utvikling av laboratorievirksomhet for å understøtte DSB-gruppens aktiviteter innen forskning og undervisning. Ingeniørstillingen er forøvrig nært tilknyttet instituttets sentrale driftsseksjon og er underlagt kontorsjefen ved IFI.

DSB-gruppen har to hovedaktiviteter. Den ene er digital signalbehandling som i hovedsak dreier seg om bildedanning i akustiske avbildningssystemer, slik som i medisinsk ultralyd og sonar. Den andre er digital bildeanalyse som dreier seg om bildeanalyse og maskinlæring i ultralyd, sonar, in-silico optisk patologi, satellittbilder og seismikk. I det siste er dyp læring i bildeanalyseanvendelser blitt en viktig satsing.

Arbeidsoppgaver

Gruppen har ekspandert i de siste årene og vi har derfor et udekket behovet for teknisk forskningsstøtte på alle nivåer, for ansatte, PostDoc-er, PhD- og MSc-studenter. En ingeniørstilling vil bl.a. bidra til at kunnskapen som midlertidig ansatte opparbeider seg ikke forsvinner fra gruppen når de slutter.

Stillingen vil få ansvar for å bidra til og å støtte opp under disse aktivitetene:

 • Maskinlæring som omfatter både forskning og undervisning. Undervisningen gjelder «Maskinlæring og bildeanalyse», IN 5400, et MSc-kurs som har mer enn 100 studenter. Verktøyet som brukes i øvingene er bl.a. Tensorflow/PyTorch. Vi har også flere prosjekter innen dyp læring som Incus (The Intelligent Cardiovascular Ultrasound Scanner), INIUS (innvoasjonsprosjekt) og DoMore (NFR fyrtårn-prosjekt med OUS/Radiumhospitalet).
 • Drift av lokale maskiner for beregninger og maskinlæring, inkludert å ivareta sikkerhetskrav ved lagring av sensitive data.
 • Akustisk avbildning har en lab med flere ultralydskannere for forskning. Disse skannerne støttes nå av PhD og PostDoc-er, men det er ønskelig med ingeniørstøtte for å få langsiktighet og forutsigbarhet. Vi har også en aktivitet innen programvareutvikling for forskningskannere, USTB (The Ultrasound Toolbox), med NTNU og internasjonale partnere som det er ønskelig at personen bidrar til.
 • Bidra til rutiner innen helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved gruppens labvirksomhet.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdannelse innen informatikk og matematikk/fysikk eller lignende fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for arbeidsoppgavene kan kompensere for det akademiske utdanningskravet.
 • Erfaring og ferdigheter i flere av følgende områder: Python, Pytorch/Tensorflow, Matlab, programmering av ultralyd-forskningsscannere.
 • Erfaring med Linux/Unix og scripting. Fordel med kunnskap også om Windows.
 • Programmeringserfaring og -kompetanse.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk.

Ingeniøren jobber tett mot instituttets studenter og ansatte, og kjennskap til instituttets faggrupper og viktigste forskningsområder vil således være en fordel. Det samarbeides videre på tvers i IT-organisasjonen ved UiO, og kjennskap til UiOs organisasjon og sentrale IT-løsninger vil også være en fordel.

Vi tilbyr

 • lønn som stillingstittel kode1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 524 200 og kr 631 700, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedr rekrutteringssystemet, ta kontakt med HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, tlf. 22854272, e-post [email protected]

Søk på stillingen