LEDIG STILLING VED NMBU

Ingeniør innen modellfisk

Søknadsfrist: 24.06.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Er du interessert i forskning og har erfaring med fisk som forsøksdyr?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen - Institutt for produksjonsdyrmedisin - er det ledig midlertidig engasjement som ingeniør innen modellfisk, med varighet på 2 år med mulighet for forlengelse.

Vi søker en dyktig kollega med erfaring og interesse for modellfisk som forsøksdyr og som kan være med å bygge opp og drifte den nye avdelingen vår. Modellfiskakvariet er moderne utstyrt, både når det gjelder akvarier og laboratorier, og her ligger forholdende godt til rette for å drive forskning og undervisning av høy kvalitet.

Den som ansettes vil hovedsakelig jobbe med modellfisk og vil delta aktivt i det daglige arbeidet med hold av modellfiskakvariet, og vil også bistå studenter og forskere som gjør forsøk ved avdelingen.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil få solid erfaring med å drifte et moderne forskningsakvarium for modellfisk.

 • Daglig stell av modellfisk (zebrafisk og medaka).
 • Aktiv deltakelse i driften av avdelingen.
 • Tilrettelegging for studenter, undervisere og forskere.
 • Bistand til praktisk undervisning av studenter.
 • Utføre spesifikke teknikker relatert til forskning på modellfisk, som blant annet adferdsanalyse, mikroinjeksjon / utvikle nye transgene linjer.

Andre tekniske og administrative oppgaver ved seksjonen kan tillegges stillingen ved behov.

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav:

 • Bachelorgrad i biologi eller annet relevant fagfelt. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med fisk som forsøksdyr.
 • Gode formidlingsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med modellfisk som forsøksdyr.
 • Interesse for forskning og undervisning.
 • Kurs i forsøksdyrlære, og evt. andre relevante kurs.
 • Gode IKT kunnskaper.
 • Kunnskap og forståelse for smittevern og HMS.
 • Erfaring med adferdsstudier, mikroinjeksjon, imaging og andre relevante teknikker.

Du må:

 • være strukturert og motivert
 • være fleksibel og løsningsorientert
 • ha god teknisk forståelse og interesse
 • ha evne til å jobbe selvstendig, så vel som i team
 • ha gode kommunikasjonsferdigheter

Personlig egnethet vil bli vektlagt stor vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1275 ingeniør, lønnsramme LR 17, ltr 42 – 60 (NOK 417 900 – 553 500) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 24.06.2022

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS